· 

Lokaal sportakkoord gemeente Westvoorne.

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Westvoorne! Dit jaar wil ook deze gemeente een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Westvoorne kunnen realiseren.

 

Startbijeenkomst op 1 juli: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigt de gemeente u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Westvoorne, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

 

·            Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Westvoorne

·            Wanneer: maandag 1 juli 2019 | 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

·            Waar: volgt later

·            Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente

·            Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s, want we juichen een brede vertegenwoordiging toe) uiterlijk 24 juni via deze link waarop een online contactformulier staat.

 

Sportformateur begeleidt proces in Westvoorne

Gemeente Westvoorne heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Martijn Gommeren gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervullen en stelt zich hierbij alvast heel kort aan u voor.

"Mijn naam is Martijn Gommeren, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk ernaar uit de partijen in Westvoorne te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord."

 

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Westvoorne volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Westvoorne wil hieraan graag samen met u invulling geven.

 

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via het hierboven genoemde online formulier (link).

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Martijn Gommeren:

m.gommeren@ssnb.nl of 06-41904109.