· 

Nu ook Lokaal Sportakkoord in de Gemeente Hellevoetsluis?

Misschien wel in navolging van de Gemeente Westvoorne, dat onlangs haar lokale sportakkoord presenteerde, is de Gemeente Hellevoetsluis van plan om dit jaar ook een Lokaal Sportakkoord te presenteren. Wist u dat 50 % van de Nederlandse Gemeenten hier momenteel mee bezig is? De Gemeente nodigt u door middel van onderstaande uitnodiging uit voor de Kick Off van dit akkoord. Let op: Dit is voor de betrokken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en het bedrijfsleven in de Gemeente Hellevoetsluis. 

 

Het gaat goed met de sport in Hellevoetsluis. Er is een uitgebreid sportaanbod, er wordt hard gewerkt

aan een duurzame sportinfrastructuur en er zijn veel vrijwilligers die sport en bewegen mogelijk
maken.


Lokaal Sportakkoord
Er zijn kansen voor sport & bewegen in Hellevoetsluis! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal
Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en
beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en
de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in
Hellevoetsluis kunnen realiseren.


Uitnodiging Kick-Off
Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname
van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik u van harte uit voor de Kick-Off
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u te horen wat een lokaal sportakkoord inhoudt en krijgt u
de gelegenheid om input te leveren. Hoe ziet u sport en Hellvoetsluis? Welke kansen en
ontwikkelingen ziet u op het gebied van sport in Hellevoetsluis. Welke onderwerpen vindt u belangrijk.
Welke ambities heeft u? Uw bijdrage is van essentieel belang voor het ontwikkelen van het akkoord.
• Wat: Kick-off Lokaal Sportakkoord Hellevoetsluis
• Wanneer: maandag 15 juli 2019 | 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
• Waar: Droogdok Jan Blanken te Hellevoetsluis.
• Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente
• Aanmelden: bevestig uw deelname uiterlijk 5 juli via a.hoogenes@casema.nl.


Sportformateur begeleidt proces in Hellevoetsluis
De gemeente Hellevoetsluis heeft Annelies Hoogenes aangesteld als sportformateur. Zij vervult deze
rol als onafhankelijk procesbegeleider. Naast haar baan als beleidsadviseur sport bij een gemeente,
werkt zij ook als zelfstandig adviseur en gaat in deze functie het proces begeleiden om samen met de
verschillende partijen te komen tot een lokaal Sportakkoord.

 

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling
De realisatie van een lokaal sportakkoord in Hellevoetsluis volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in
2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport,
gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord: Sport verenigt Nederland.
Hierin staan vijf ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale
sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen. Het doel is
om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale sportakkoorden, zodat de
ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Hellevoetsluis wil hieraan
graag samen met u invulling geven.


Graag tot ziens op 15 juli!
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,