· 

Steun Sport op Voorne Putten met een vrijwillige bijdrage.

Sport op Voorne Putten verzorgt alle inns en outs van de Voorne Putten en Rozenburg sportwereld. Met medewerking van veel verenigingen die op hun facebookpagina, twitterpagina en website berichten publiceren en delen. Ook vinden steeds meer verenigingen Sport op Voorne Putten via ons mailadres sportopvoorneputten@gmail.com en overhandigen dan nieuwsberichten.

Sport op Voorne Putten groeit! De website wordt steeds beter bezocht. Maar de groei zit hem voorlopig vooral in het bezoek van onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Sport.op.Voorne.Putten/.

We hebben bijna duizend (1.500) vaste volgers, het aantal bereikte personen en betrokkenheidsreacties nemen maandelijks toe.

 

Sport op Voorne Putten is ambitieus. Bestaat alleen uit vrijwilligers die tot op heden gemaakte onkosten uit eigen zak betalen. De sponsorwerving heeft minimaal resultaat opgeleverd. Omdat we de doelstellingen uit het Plan van Aanpak 3.0 willen realiseren zijn wij op zoek naar mensen die net als ons de sport een warm hart toedragen. Wellicht dat u ons met uw (kleine) bijdrage wilt steunen. Dat kan door een bedrag op onze rekening te storten. Wij zijn u daar bij voorbaat zeer erkentelijk voor. Mailt u voor nadere informatie naar sportopvoorneputten@gmail.com. 

Elke bijdrage is welkom!