· 

ONS Nissewaard steunt Lokale Sportverenigingen met belangrijke "eigen" bijdrage.

ONS Nissewaard is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen. Deze zijn allen nauw betrokken bij het sport- en verenigingsleven. Mensen die midden in het maatschappelijk leven van de stad en dorpen staan. Geboren vanuit de drang en het geloof dat de gemeente meer zou moeten doen voor de directe leefomgeving van inwoners in de wijken en kernen en dat ondersteuning van het sport- en verenigingsleven, bewonersgroepen en kernplatforms van groot belang is om die stad en kernen leefbaar te houden.

 

Vanuit deze gedachte heeft men de afgelopen jaren al flink wat kunnen bewerkstelligen waaronder:

- Gratis sportinstuiven in de kernen in navolging van Spijkenisse.

- Versterking van het sport- en verenigingsleven door subsidieregelingen uit te breiden.

- Samen met de sportverenigingen in Zuidland en Abbenbroek zijn twee ‘pannavelden’ gerealiseerd.

- Voor GHVV ’13 is geld vrijgemaakt voor een nieuw sportcomplex. 

- Beschikbaar stellen van sportmaterialen voor het basisonderwijs.

Echter ONS is nog actiever dan altijd zichtbaar is. Zo steunt de fractie diverse Lokale Sportverenigingen met een bijdrage, bijeen gebracht door de fractie leden zelf. Hier moeten wij natuurlijk meer van weten. SportopVoornePutten sprak met Georgo Muller raadslid van ONS en toevallig een oud klasgenoot van uw redacteur. Georgo, zelf enorm sportief en op school al niet te verslaan in atletiek, basketbal, nee zeg maar gerust alle overige sporten, vertelt ons waarom de partij de lokale sport zo hoog in het vaandel heeft staan.

Wat een prachtig initiatief om Lokale Sportverenigingen te gaan ondersteunen, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

ONS is opgericht vanuit een aantal actieve leden van sportverenigingen. In 1992 was er grote ontevredenheid over o.a. de sportvoorzieningen en de ondersteuning daarvoor en werd onvoldoende steun gevonden bij de traditionele politiek. Destijds is de handschoen opgepakt om een nieuwe partij op te richten met als een van de belangrijkste speerpunten het ondersteunen van het verenigingsleven.

Omdat we dus zijn ontstaan vanuit het verenigingsleven en onze lijst nog steeds bestaat uit mensen die daarin actief zijn of zijn geweest, hebben we een groot netwerk en willen we die ook blijven ondersteunen.

En dat doen we dus door middel van het opzij zetten van een gedeelte van onze raadsvergoeding voor het sponsoren van verenigingen.   

 

Hoe krijgen jullie het voor elkaar om de fractieleden een bijdrage te laten leveren?  

Omdat iedereen wel ervaring heeft met het verenigingsleven, is de bereidheid groot om ons hier ook vanuit de politiek voor in te zetten. Daarnaast weet iedereen waar ONS voor staat en hoe we ons actief inzetten buiten de politieke arena. Het is dus geen verrassing en iedereen committeert zich vrijwillig aan deze lijn die

we vanaf het begin af aan hebben ingezet. De raadsleden en wethouders doen een vrijwillige maandelijkse bijdrage waaruit we dit soort initiatieven bekostigen.   

 

Welke verenigingen hebben jullie specifiek gekozen en zijn jullie voornemens om nog meer verenigingen te gaan steunen? 

Dat zijn er eigenlijk teveel om op te noemen. We sponsoren echt heel veel verenigingen en doorgaans geven we hier weining ruchtbaarheid aan. Het is dat het jullie nu opviel en er graag meer over wilden weten. De meeste verenigingen in Nissewaard weten dat wij betrokken zijn en vaak zijn we daar ook vertegenwoordigd. 

Voor wat betreft nieuwe steun, bekijken we dat altijd per aanvraag of initiatief, maar als gezegd zijn we nu bij bijna alle grote verenigingen actief en dat is belangrijk voor ons.  

 

Hoe maak je een keuze, zijn hier normen of voorwaarden voor?  

Dat bekijken we dus altijd per aanvraag, maar het gaat over het algemeen om een beperkte bijdrage omdat we bij zoveel mogelijk verenigingen zichtbaar willen zijn. Daarnaast is voor losse initiatieven vooral de gemeente aan zet. Deze heeft hier ook subsidie mogelijkheden voor. En zo kunnen we ons uiteraard vanuit de politiek hiervoor inzetten.

 

Het CDA in Brielle vindt dat er eigenlijk te veel Sportverenigingen zijn in die gemeente. De fractievoorzitter is van mening dat de Gemeente met 17.000 inwoners erg veel sportaccomodaties heeft, zoals drie tennisclubs en drie voetbalverenigingen. Hij is van mening dat het terugbrengen van het aantal clubs een mogelijkheid tot besparing zou kunnen zijn. Hoe denkt ONS hierover? 

Wij vinden dit vooral een zaak van besturen zelf om daar gesprekken over te voeren, maar het is denk ik goed om te blijven nadenken over de toekomst van een vereniging en hoe je die vereniging sterker kunt maken. Wij zijn in ieder geval altijd bereid om in gesprek te gaan. Dan kan een fusie een goede oplossing 

zijn, maar er zijn ook prima voorbeelden van verenigingen die naast elkaar uitstekend functioneren. Je zal dit situationeel moeten bekijken. 

Is er een hoop sportiviteit in de fractie?

Wij zijn een mix van mensen die voorheen actief zijn geweest als sporter of bestuurslid bij verenigingen. Maar uiteraard proberen we zelf af en toe actief te zijn bij evenementen als de run-bike-run of het sponsor hockeytoernooi. Ook bij de triatlon hebben bijvoorbeeld wethouders meerder keren meegedaan. Zo blijf je actief en betrokken. Tijdens het sponsortoernooi van de prachtige Hockey Vereniging Spijkenisse heeft ons team zelfs de halve finale gehaald. 

 

Los van het sportieve vlak, hoe gaat het met ONS Nissewaard? Ontwikkelen jullie momenteel nog plannen en hoe blijven jullie je onderscheiden?

Het staat uiteraard nooit stil. Vanaf 2015 zijn er veel zorgtaken naar gemeenten gegaan en daar gaat dus veel aandacht en inzet naar toe buiten onze traditionele speerpunten van ondersteuning verenigingsleven, het beheer op orde en geen reële belastingverhoging. Je ziet dat ons netwerk ook daarin nog steeds

groeit ook omdat we actief gezocht hebben naar mensen op onze kieslijst die daar affiniteit mee hebben. Onze nadruk daarin ligt met name op ouderenondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Ik durf wel te zeggen dat we daarmee een volwassen partij zijn geworden voor alle inwoners. 

 

Ook dit jaar zal er weer een Sportgala Nissewaard worden georganiseerd, wat is jullie betrokkenheid hierin?

Wij gaan proberen om nog meer verenigingen betrokken te krijgen. Het belangrijkste voor mij zijn 

de positieve reacties die we krijgen van sporters en verenigingen die de afgelopen twee jaar in het zonnetje zijn gezet. Bij een gemeente als Nissewaard hoort gewoon een sportgala! Na een mooi begin is het nu zaak om dit nog meer onder de aandacht te krijgen.