· 

Wie helpt Basketbalvereniging Jump '80

 

Net zoals bij veel andere verenigingen, is het voor de Basketballers van Jump’80 een erg lastige tijd. Naast stijgende kosten, onder andere vanwege steeds verder stijgende zaalhuur, is vooral het gebrek aan het vinden van voldoende vrijwilligers een steeds groter wordend probleem.  

Ondanks een positief jaarresultaat over het afgelopen boekjaar, had de vereniging op 10 juli jongstleden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. In die vergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

* Door een erg verspreid speelschema, zo gepland door de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), wordt het steeds moeilijker om ‘zaaldiensten’ in te delen.

 

* Door diverse persoonlijke omstandigheden zullen er op korte termijn bestuur vacatures ontstaan.

De toekomst van de vereniging komt ernstig in het gedrang.

 

Tijdens de Bijzondere ALV had het zittende bestuur aan de gelukkig in ruime mate aanwezige leden en ouders een dringend beroep gedaan om mee te helpen om het probleem van invulling van de zaaldiensten op te lossen. Diverse ouders hebben toezeggingen gedaan om gedurende het seizoen zaaldiensten in te vullen voor de teams waar hun kinderen in spelen. Gesterkt door deze toezeggingen besloot het zittende bestuur om het fiat te geven om de vereniging te laten voortbestaan. Echter is men wel dringend op zoek naar een nieuwe Voorzitter, Secretaris en Wedstrijdsecretaris.

 

George van der Klei is op dit moment ad interim voorzitter. Het secretariaat is nu nog in handen van Jolanda Olieman en het wedstrijdsecretariaat wordt momenteel vervuld door Petra Wijers. Hun posities komen allen per januari vacant. 

Natuurlijk zijn er binnen de vereniging nog diverse andere vrijwilligerstaken vacant, welke op dit moment zoveel mogelijk door de zittende bestuursleden worden waargenomen, maar invulling daarvan kan op een later ogenblik plaatsvinden zonder dat de continuïteit van de vereniging direct gevaar loopt. 

 

Als er echter voor de vitale bestuursfuncties geen opvolging wordt gevonden, is het vrijwel zeker dat het kunnen spelen van wedstrijden vanaf januari niet meer mogelijk is. De ad interim voorzitter deed wel een belofte eventueel zijn ad interimschap tot het eind van het seizoen te verlengen mits de andere posities van secretaris en wedstrijdsecretaris zijn ingevuld.

 

Tijdens deze ALV stemden de aanwezige leden in met het bestuursvoorstel om de gelden van de leden van de Club van 100 te reserveren voor het vervangen van de kleding van de diverse jeugdteams.

Het zittende bestuur hoopte echter dat er tijdens de vergadering kandidaten zouden opstaan voor de diverse bestuursfuncties. Er was echter slechts een potentiële kandidaatstelling voor de functie van Secretaris.

 

Om die reden heeft de vereniging nu besloten tot het plaatsen van een oproep. Wellicht is er iemand (een ouder, familielid, oud leden, sportliefhebber of voormalig bestuurder van een willekeurige andere vereniging) die bereid is om zich aan te melden en kandidaat te stellen? Natuurlijk hoopt de vereniging dat de leden de noodzaak aan zullen grijpen om zich alsnog kandidaat te stellen, want als er geen kandidaten komen is het zeker dat de vereniging geen lang leven meer beschoren is. De noodkreet die de vereniging hierbij afgeeft zal hopelijk worden opgepakt. Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen kan men contact opnemen met een van de zittende bestuursleden.