· 

ALV Spivo Volleybal.

Afgelopen woensdag avond werd de Algemene Ledenvergadering van 2019 gehouden. 

 

Voorzitter Milko Meijer sprak na opening van de vergadering zijn teleurstelling uit over de lage opkomst. Na afloop van de vergadering is naar voren gekomen dat leden wellicht onvoldoende waren geïnformeerd. Dit zal nog onderzocht worden. 

 

Gelukkig was er ook positief nieuws te melden! 

Tessa Maat, jarenlang betrokken bij de JC en de organisatie van het jeugdkamp, werd in het zonnetje gezet. Tessa verwacht over 8 weken te bevallen van een zoon. Dat is goed nieuws voor de nodige jongens binnen onze vereniging. Tevens werden de jaarlijkse verenigingsprijzen uitgereikt. 

 

Christina Vos Bellon  uit MB1 werd door de jeugdcommissie beloond voor haar inzet met de Siem Meyprijs, 

Daarnaast werd Jeanine Duyvelshoff  beloond voor haar jarenlange verenigingswerk. Jeanine zet zich al jaren in als trainster van diverse teams en begeleidster van het jeugdkamp. Ze werd niet alleen door de jeugdcommissie aangedragen voor de Karl Meijerprijs (vh. Seniorenprijs), maar kreeg vanuit het bestuur óók waardering  met de Hans Nieuwenhuisprijs!

 

Tijdens de ledenvergadering werd ook afscheid genomen van een aantal nieuwe bestuurs- en commissieleden. Gelukkig boden een aantal van de aanwezigen hun diensten aan.  Een overzicht van deze wijzigingen zijn terug te vinden in de te verstrekken notulen.