· 

Joop Gunneweg (TTV de Repelaer) overleden

Met veel verdriet moet ik jullie mededelen dat vandaag, 12 oktober 2019, onze sportvriend en erelid Joop Gunneweg na een kort ziekbed op 81-jarige leeftijd is overleden.

 

Het is moeilijk te bevatten dat zo’n vitaal iemand, die nog regelmatig en met veel enthousiasme onze sport beoefende, met verve de woensdagmiddag veteranengroep leidde en nog slechts enkele weken geleden als mede-organisator het 60-jarig bestaan van de club met ons vierde, er nu niet meer is.

 

Joop is meer dan een halve eeuw lid van onze vereniging geweest, waarvan ik hem bijna 40 jaar heb gekend als clubgenoot, team-maat en collega bestuurslid, altijd in voor een lolletje, soms kritisch maar altijd met slechts een doel: het belang van ‘zijn’ club. Bondsnummer 10259 zal niet langer op een wedstrijdlijst prijken. 

 

Wij wensen Jeanine, Pascal en Ines, kleinkinderen en verdere familie alle sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

 

Namens het bestuur van tTV De Repelaer.

Rinus van Lier.