· 

ttv Bernisse'80 en obs De Vlieger zoeken samenwerking.

Afgelopen jaar kreeg tafeltennisvereniging Bernisse’80 uit Abbenbroek via OBS de Vliegert de vraag of ze mee wilden helpen met de organisatie van de Koningsspelen. Dit heeft er toe geleid dat Bernisse’80 als tafeltennisvereniging op 18 april in het dorpshuis van Abbenbroek onderdeel was van de activiteiten welke voor de Koningsspelen voor de jeugd werden georganiseerd. De kinderen hebben met veel plezier gebruik van gemaakt van de kans een balletje te slaan.

 

Gezien de animo van de kinderen heeft de vereniging met de OBS de Vliegert contact gezocht om te zien of er andere samenwerking mogelijk was. Het resultaat werd een aantal clinics op woensdagmiddag in de sportzaal van de basisschool.
Hier zijn de vereniging en de school in het nieuwe schooljaar mee begonnen. In eerste instantie 4 middagen. Tot nu toe zijn er 2 clinics gegeven welke heel druk werden bezocht en waar het ondanks de drukte ook heel leuk en gezellig was.


Na de herfstvakantie vervolgen beide partijen de clinics, waarbij ze op eenzelfde animo rekenen. Aan het einde van deze clinicperiode bekijken de partijen of en hoe hieraan een vervolg gegeven kan worden.

 

Voor meer informatie is Bernisse’80 te bereiken via e-mail, via de website.

 

Contact personen: Cor Bal (bal00130@planet.nl) en Henk Moree (ghmoree@gmail.com).