· 

Na voorzitter Jeugdcommissie stapt ook Hoofd opleidingen op bij FC Vlotbrug.

Het bestuur van FC Vlotbrug heeft vandaag de leden geïnformeerd dat de Hoofd Opleidingen, Ronald Brons, om persoonlijke redenen én door verschil van inzicht over het te voeren jeugdbeleid, is opgestapt. Vorige week werd het bestuur al geconfronteerd met het feit dat Marco Kruik het Jeugdvoorzitterschap neerlegt, omdat hij dit niet kan combineren met zijn nieuwe werkzaamheden.

 

Dat is dus schrikken! Twee sleutelposities zijn nu vacant. Juist nu de vereniging volgens voorzitter Maarten Fonkert zo lekker op weg is! 

Het bestuur gaat uiteraard snel op zoek naar opvolgers voor de Jeugdvoorzitter en het Hoofd Jeugdopleidingen. Tips kunnen de leden aan hen kwijt. Ondertussen draait de wereld door. De leden wordt gevraagd daar allemaal hun steentje bij te dragen. Alle kleine beetjes helpen. FC Vlotbrug zijn alle leden samen; FC Vlotbrug, daar gebeurt ‘t!

 

 

Maandag is er een Algemene Ledenvergadering om 20:00 uur.