· 

Probleem voetbalcomplex vv Rockanje.

Bij vv Rockanje is er een probleem ontstaan rondom de velden 2 en 3 van het voetbalcomplex. Door graafwerkzaamheden op het voormalige veld 4 is een levensgevaarlijke situatie op het hele complex ontstaan.


Uit het overleg met de KNVB kwam naar voren dat het bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheid van het complex. Daarom is het bestuur vorige week bij elkaar gekomen voor een spoedoverleg. Daarop heeft het bestuur besloten de velden 2 en 3 uit de roulatie te halen. Verder spelen op die velden is met onmiddellijke ingang niet meer toegestaan.

 

Deze week is er overleg met de gemeente om het complex weer veilig te krijgen. Tot dat moment mag er niet gespeeld of getraind worden op de velden 2 en 3. Het afkeuringsschema is dan ook tot nadere orde van toepassing.


Het bestuur betreurt de gang van zaken, maar kon niet anders beslissen en hoopt snel met een beter bericht naar buiten te komen.