· 

Denktank moet ledenverlies Spivo keren.

Net als veel andere sportverenigingen heeft de Spijkenisser Volleybalvereniging Spivo te maken met een afname van leden. Er zijn tal van redenen waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen en waarom mensen na een aantal proeftrainingen toch besluiten niet te blijven. De vraag is dan ook hoe leden geworven en behouden kunnen worden. Om daarover na te denken is een zogenaamde 'denktank' samengesteld.

 

Deze denktank bestaat uit een aantal leden van de vereniging. Deze leden komen uit verschillende teams: jeugd, senioren en recreanten. Aan hen is gevraagd om na te denken over een aantal problemen die betrekking hebben op de terugloop van het ledenaantal.  Vervolgens wordt geprobeerd een aantal van deze problemen, samen met met de leden aan te pakken. Steven Roes (bestuur) en Nathalie Blanker (technische commissie) zijn het eerste aanspreekpunt van de denktank, maar ook andere leden kunnen de leden benaderen. 

 

De denktank kan alleen niet zonder de input van andere leden. Ze wil iedereen uitnodigen actief met mee te denken. Het is een probleem van de hele vereniging en de leden zijn Spivo! 

 

Om het makkelijk te maken, is op de website een digitale ideeënbus geopend. Iedereen kan een idee,  of beter nog, ideeën mailen naar ikhebeenidee@spivo.nl of via het contactformulier op de website.  

 

 

De slogan:

Wees creatief, vraag eens aan familieleden, vrienden  en collega's of zij een goed idee hebben!