· 

Sc Botlek voert statuut in om excessen tegen te gaan.

 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op én rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen ziet ook SC Botlek een vergaande verloedering optreden. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag geen excuus zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

 

Het bestuur van SC Botlek wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door een statuut in het leven te roepen en betreffende het sociaal ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van de verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijke platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd: Respect voor anderen. Geen geweld. Mensen aanspreken op hun gedrag. Grenzen van toelaatbaarheid bepalen. 

Het gehele statuut is op de site van de vereniging te vinden (onder tabblad Vereniging). Lees het allemaal eens een keer goed door. 

Tevens ziet de club de laatste tijd vaker groepjes jonge gasten (niet-leden) op ons terrein die óf uit zichzelf komen óf meekomen met leden. De vereniging wil benadrukken dat in beginsel iedereen welkom is, mits men zich gedraagt en aan de regels houdt. 

Helaas is dit al een aantal maal niet gebeurd. Zodra iemand zich misdraagt of zich ongevraagd bij de kleedkamers ophoudt zonder daar te hoeven zijn, dan zal hij/zij direct het terrein worden afgezet. Leden die deze gasten 'meenemen' zullen hierover worden aangesproken en eventueel verantwoordelijk voor worden gesteld. De club wil hier met elkaar op letten. 

Het gaat tenslotte om het plezier en veiligheid van alle leden en kinderen. 

 

SportopVoornePutten heeft de SC Botlek om een reactie gevraagd. Volgens het bestuur is het vooral een statement, maar zeker ook een oproep naar alle leden. De vereniging biedt een kader en regels. Maar leden mogen  elkaar aanspreken.  In 95% van de gevallen, gaat het allemaal goed, maar soms ziet men dingen gebeuren die ze niet willen. Er wordt dan al snel naar het bestuur gekeken, met andere woorden, doe er wat aan. De boodschap is eigenlijk dat wij regels en een kader stellen, maar de vereniging zijn we met z’n allen. Wat we erg graag willen, is dat we elkaar aanspreken. Het bestuur treft maatregelen of grijpt in daar waar nodig. Maar aanspreken op gedrag moeten we naar elkaar doen! Wij zullen de laatste zijn, die zeggen dat wij  ons alleen maar keurig gedragen of heilige boontjes hebben rondlopen. Maar we willen het gezellig, veilig en respectvol houden en daar zijn  alle 654 leden voor nodig!