· 

Ad Franken benoemd tot Erelid BCRS.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BCRS heeft het bestuur Ad Franken aan de aanwezige leden voorgedragen om benoemd te worden tot erelid van de vereniging. Dit als grote blijk van dank voor alle bestuurlijke en andere vrijwillige activiteiten die Ad Franken voor de vereniging gedaan heeft. Gefeliciteerd Ad!!!