· 

De Open Internationale Zuidlandse Judo Kampioenschappen

Geachte sportvrienden,

 

Middels dit schrijven nodigen wij uw school/vereniging uit deel te nemen aan ons toernooi op 4 april 2020, nummer JBN2020-0046, voor dames en heren in de sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b te Zuidland.

Ook dit jaar hebben we een aparte -15 categorie voor zowel jongens als meisjes, geboortejaar is hierbij leidend bij inschrijving. Na het enthousiasme van de vorige edities hopen we ook weer vele veteranen-judoka’s te mogen verwelkomen deze dag.

 

De deelnemers zullen worden verdeeld in zes categorieën, namelijk:

 

a) Meisjes geboren 2006, 2007 en 2008

 

b) Jongens geboren 2006, 2007 en 2008

 

c) Heren geboren 2003, 2004 en 2005

 

d) Dames geboren 2005 en eerder

 

e) Heren geboren 2002 en eerder

 

f) Heren, veteranen, geboren 1989 en eerder

 

De Heren in categorie c) mogen ook deelnemen bij de categorie e). Deze dubbele inschrijving brengt geen extra kosten met zich mee en kan op de dag zelf worden doorgegeven. Heren die aanmerking komen voor categorie f) zijn niet verplicht zich in te schrijven onder deze categorie, desgewenst mag ook in categorie e) ingeschreven worden.

 

Deze categorieën zullen worden onderverdeeld in de volgende gewichtsklassen:

 

a) -32 kg., -36 kg., -40 kg., -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg. en +63 kg.

 

b) -34 kg., -38 kg., -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg. en +66 kg.

 

c) -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. en +90 kg.

 

d) -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg., -70 kg., -78 kg. en +78kg.

 

e) + f) -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., -100 kg. en +100 kg.

 

Er wordt gewerkt op basis van gewichtsklassen, maar in het geval van te weinig deelname behouden we ons het recht om gewichtsklassen samen te voegen. De tijden hieronder zijn indicatief, uiterlijk een week voor het toernooi ontvangt u van ons het definitieve tijdschema.

 

Aanvang groepen a), b) en c): Aanvang groepen d), e) en f):

 

weging van 08.15 uur-09.00 uur weging van 12.00 uur-12.45 uur

 

aanvang wedstrijden 09.30 uur aanvang wedstrijden 13.30 uur

 

einde wedstrijden +/- 13.00 uur. einde wedstrijden +/- 17.30 uur.

 

Bij de weging zal het bondspaspoort worden gecontroleerd. Danpunten kunnen worden bijgeschreven. Er zal worden gewerkt volgens het dubbel eliminatiesysteem en/of het poulesysteem.

 

Het inschrijfgeld ad € 10,00 per deelnemer dient per school/vereniging collectief te worden voldaan voor zaterdag 21 maart 2020 op bankrekening NL04RABO 0375961895 ten name van Judoclub Zuidland, Willem Rosenweg 2 te Hellevoetsluis.

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 15 maart 2020 binnen te zijn en te worden ingevuld op de bijgevoegde inschrijflijst. De inschrijving sluit bij 260 deelnemers. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Het ingeschreven gewicht kan worden gewijzigd tot vrijdagavond 27 maart 2020 20.00 uur (tel. 0181-461304 of per email: info@judozuidlandheenvliet.nl), dit om het aantal gewichtsoverschrijvingen op de dag zelf zoveel mogelijk te beperken, teneinde de weging vlot te laten verlopen.

 

Naast Nederlandse clubs, zijn enkele Britse, Belgische en Duitse judoclubs uitgenodigd. Samen met uw deelname aan ons toernooi vormt dit een prima combinatie voor judo op hoog niveau. Wij zien een plezierig en sportief toernooi tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Judo Zuidland - Heenvliet

Dick de Hoog