· 

Aren Buvens Erelid vv Spijkenisse.

Het venijn zat in de staart van de nieuwjaarsreceptie. ,,Ik heb de eer u mede te delen dat het bestuur heeft besloten Aren Buvens tot erelid van de club te benoemen," sprak voorzitter Richard Sitton. ,,Vanwege zijn enorme verdiensten als speler, trainer en bestuurder. Ja, als wat eigenlijk niet." Daarna ontvouwde zich een memorabel moment. ,,Ik ben verrast, ontroert en heel trots," reageerde Aren Buvens met vochtige ogen. En, ook anderen, overmand door emoties, pinkten een traantje weg. Het werd het absolute hoogtepunt in een bijeenkomst, die gedomineerd werd door optimisme en realiteitszin.

 

In zijn eerdere toespraak stond de preses stil bij de ontwikkelingen die de club doormaakt. ,,De aansluiting tussen de jeugd en de selectie krijgt steeds meer gestalte," sprak Richard Sitton. ,,Na acht jaar nemen we afscheid met wederzijds respect van trainer Peter Wubben en kunnen terugkijken op een uitermate prettige samenwerking met hoogte- en dieptepunten, maar altijd met begrip voor elkaar in voor- en tegenspoed.

 

Maar Sitton hief ook het vingertje en waarschuwde voor de gevolgen van een gebrek aan vrijwilligers. ,,Het kan zo maar zijn dat we professionele krachten moeten inhuren met een forse contributieverhoging als gevolg," waarschuwde Richard Sitton, die ook nog de gemeente Nissewaard bedankte voor de renovatie van de kleedlokalen en de parkeerplaats.

 

Jubilarissen

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie bezocht Richard Sitton de ere-voorzitter Piet Vlug, die in een verzorgingshuis in Hoogvliet is opgenomen. ,,Hij is ondanks zijn 91 jaar nog helder van geest en hij groet u allen," sprak Richard. ,,Hij zal zijn uiterste best doen om dit seizoen nog een wedstrijd van zijn Spijkenisse te bezoeken."

 

Vier jubilarissen werden vervolgens in het zonnetje gezet en bedankt voor hun trouwe diensten.

 

*** 25 jaar lid ***

Christian van Dijk, die helaas niet aanwezig kon zijn.

Mike van Nieuwenhuizen, woonachtig tegenwoordig in Berkel en Rodenrijs maar nog steeds lid. 

 

*** 40 jaar lid ***

Jurgen Zwaans. Zijn naam staat garant voor de veiligheid in en rondom de velden op het sportpark Jaap Riedijk. Ook inspireerde hij zijn familieleden om vrijwilligerswerk bij de club te gaan doen. Hij brak weinig potten in zijn eigen voetbalcarrière, maar staat als veiligheidscoordinator als een huis. Ook bij Feyenoord is hij als zodanig werkzaam en weet dus hoe de hazen lopen. Bovendien is Jurgen Zwaans nooit te beroerd om de helpende hand te bieden waar en wanneer dat nodig is.

 

*** 50 jaar lid ***

Leen Luiten. De naam Luiten staat eigenlijk synoniem voor de club Spijkenisse. Vele Luiten voetbalden hier of voetballen er nog. Hij maakte ook deel uit van het legendarische dertiende elftal dat faam verwierf in het guinessbook of records. Een voetbalcarrière waarop hij trots kan terugzien. Net zo trots als de club terugkijkt op het vele vrijwilligerswerk in allerlei vormen en maten die Leen Luiten heeft verricht.

 

Volle kracht vooruit

De sfeer in de kantine was uitstekend. Opvallend ook dat een behoorlijk aantal jeugdleden de weg naar het sportpark Jaap Riedijk had gevonden. De messen werden geslepen voor de tweede competitiehelft en zelfs al voor het seizoen daarna. Boven vonden contractbesprekingen plaats en de sporadische geluiden die doorsijpelden stemmen positief. Met spanning wachten we op mededelingen van de technische commissie, die de laatste weken wel erg voortvarend aan de slag is.

 

Verslag: Piet van Dijk (website vv Spijkenisse)