· 

Informatieavond voor ouders jeugdleden en nieuwe ALV bij SC Botlek.

Op 13 december 2019 heeft de ALV ingestemd om over te gaan tot een nadere uitwerking van een zgn. kledingplan voor SC Botlek, zoals dat door het bestuur is gepresenteerd op de ALV.

De afgelopen weken is een werkgroep actief geweest om het plan nader uit te werken en invulling te geven aan het voornemen van het bestuur. Voor de feitelijke besluitvorming is voor 6 maart 2020 een nieuwe ALV gepland, waar niet alleen het plan als ook het bijbehorende vernieuwde contributiereglement ter besluitvorming wordt ingebracht. Het contributiereglement is op te vragen via secretaris@scbotlek.nl.

 

Daar het kledingplan vooral onze jeugdafdeling zal raken wil het bestuur op 28 februari 2020 ouders van jeugdleden informeren en van gedachten wisselen over het hoe en waarom. Ouders van jeugdleden, als ook de jeugdtrainers zijn vrijdag 28 februari, 19.30 uur van harte welkom  in de kantine van SC Botlek.  Indien je de 28e niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn, schroom niet om een bestuurslid te vragen naar meer informatie.