· 

De Sportbonden publiceren over het Corona Virus

Het Corona Virus is vooralsnog geen reden voor de verschillende Sportbonden om evenementen en of wedstrijden af te gelasten. De KNVB, De Hockeybond en het Handbalverbond kwamen met een statement richting hun verenigingen: 

 

 

KNVB, Via Voetbal.nl

Het Coronavirus en het amateurvoetbal in Nederland

 

 

Nu er de afgelopen dagen meer Coronabesmettingen in Nederland bekend zijn geworden, worden er veel vragen over gesteld. Daarom willen wij de voetballers en bestuurders graag wat meer duidelijkheid geven over dit thema.

 

Omdat de KNVB niet de expertise in huis heeft om dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. - staat de KNVB in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over.

 

RIVM EN GGD

 

Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen en wij raden de bestuurders van de verenigingen natuurlijk aan dat ook te doen.

 

Maar mochten de (lokale) overheden bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de wedstrijden om die reden ook niet door ons worden afgelast.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat er binnen de verenigingen onrust kan zijn en dat je als bestuurder hierover contact wil hebben/overleg wil plegen met de KNVB. Neem in dat geval contact op met jouw verenigingsadviseur.

 

KNHB, Via Hockey.nl 

 

In verband met het coronavirus heeft ook de KNHB enkele vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van hockeywedstrijden. Op dit moment is er echter geen reden om maatregelen te treffen of wedstrijden/evenementen af te gelasten, stelt de hockeybond in een verklaring.

 

De KNHB houdt de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF. De bond raadt hockeyers en hockeyfans wel aan extra te letten op de basishygiëne en verwijst naar het advies van het RIVM:

 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 

Het zijn:

 

Was je handen regelmatig

 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 

Gebruik papieren zakdoekjes

 

 

 

 

 

Het Nederlandse Handbalverbond, Via Handbal.nl

 

Coronavirus en sport

 

In verband met het coronavirus heeft het NHV meerdere vragen ontvangen. Op dit moment is er echter geen reden om wedstrijden/evenementen af te gelasten. Het NHV houdt de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laat zich adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

 

Verspreiding coronavirus voorkomen

 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 

Was je handen regelmatig

 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 

Gebruik papieren zakdoekjes

 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 

Advies RIVM:

 

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 

China (inclusief: Macau en Hongkong)

 

Singapore

 

Zuid-Korea

 

Iran

 

De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

 

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

 

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook  een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.