· 

Ledenenquête Zwemvereniging De Duck

De Brielse zwemvereniging De Duck heeft een ledenenquête gehouden. Na een zevental algemene vragen, kregen de leden vier vragen over het bestuur en de commissies voorgelegd. Het bestuur is ook benieuwd hoe de leden de communicatie ervaren. Naast vragen over het aanbod en de accommodatie sloot het bestuur de vragenlijst af met de vraag over interesses, belangstelling voor functies binnen de vereniging en vroeg het naar tips, ideeën en kritiekpunten.

We spreken de wens uit dat veel leden de enquête hebben ingevuld zodat de gegevens voldoende representatief zijn.