· 

SPIVO volgt de ontwikkelingen op de voet.

Volleybalvereniging SPIVO uit Nissewaard/ Spijkenisse volgt de ontwikkelingen op de voet, aldus Vice Voorzitter Steven Roes.

"Zoals bij nagenoeg alle sportverenigingen binnen de gemeente Nissewaard zijn ook alle activiteiten binnen Volleybalvereniging Spivo opgeschort.  

Spivo is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) en is, voor wat betreft de competitie, afhankelijk van de beslissingen van de NeVoBo. In eerste aanleg werden de wedstrijden uitgesteld, maar inmiddels heeft de NeVoBo ook besloten de competitie op alle niveaus te beëindigen. Over de gevolgen voor de indeling van volgend seizoen wordt nog op bondsniveau overleg gevoerd"  

Ontwikkelingen worden door het bestuur op de voet gevolgd en we houden elkaar dagelijks op de hoogte. Daarnaast zijn we druk  bezig om het huidige seizoen op de juiste manier af te sluiten en kijken we nu noodgedwongen vooruit naar 2020-2021.   

Vanzelfsprekend maken we ons zorgen over de huidige situatie en wat er eventueel nog gaat komen. We zullen de komende periode op verschillende manieren proberen in verbinding te blijven met onze leden. Daarbij willen we hen vooral uitnodigen om ook contact met elkaar te houden om zo als vereniging nog sterker uit deze situatie te komen.