· 

Gemeente Westvoorne inventariseert problemen bij verenigingen.

Drie maanden geleden was wethouder Jorriena de Jongh in de eerste uitzending van Radio Sport op Voorne Putten. Ze ontvouwde haar plannen als wethouder die ook belast is met de sport (accommodaties en verenigingen). Inmiddels is er veel gebeurd in Nederland. De COVID-19-crisis is uitgebroken en die leidt tot veel zieken, doden en strenge maatregelen. De sport heeft daar ook veel onder te lijden. Gelukkig is de wethouder gezond, ook haar familie en kennissenkring, maar binnen het patiëntenbestand van haar man, die huisarts is, vallen er behoorlijk pijnlijke klappen.

 

Hoe gaat Westvoorne met de Covid-19-crisis om? Wethouder de Jongh: “Het Westvoornese Crisisteam is aan het begin van de uitbraak bij elkaar gekomen om de situatie in ogenschouw te nemen. Al snel werd er regionaal opgeschaald. Inmiddels valt de COVID-19-aansturing onder leiderschap en aansturing van de Rotterdamse Burgemeester Ahmed Aboutaleb (Veiligheidsregio). Er blijft natuurlijk werk genoeg over voor B&W en ambtenaren van de gemeente Westvoorne. Burgmeester Peter de Jong werkt hard, overlegt veel en communiceert goed. Het College houdt zich streng aan de regels. Vrijdag hebben we nog met elkaar contact gehad. We werken vanuit huis. Besloten is dit mooie weekend, nu de recreatie aantrekt, de parkeerplaatsen af te sluiten en toezicht te houden op de recreatie in de gemeente. Er is gelukkig binnen de gemeente veel medewerking. De campings en stranden zijn in principe gesloten. Peter de Jong reist actief door de gemeente om poolshoogte te nemen. Vanavond volgt een briefing.”

 

De wethouder had het begin januari over veel sportverenigingen in een bruisende gemeente. De wethouder is tevreden over de wijze waarop de verenigingen en accommodaties zich aan de maatregelen houden. Jorriena: “Verenigingen en sportfaciliteiten houden zich aan de opdrachten. Er komen binnen de gemeente veel nieuwe sportinitiatieven los. Veel leuke filmpjes gaan rond op internet. Mensen worden actief gehouden. Ik ben trots op de initiatieven.”

Wethouder de Jongh vervolgt: “Mensen ontdekken tevens dat thuiswerken mogelijk is. In de toekomst is het wellicht mogelijk meer thuis te gaan werken. Taken in het gezin worden verdeeld. Ook op dit vlak veel mooie, nieuwe initiatieven. Het lijkt mij goed dit na de coronacrisis voort te zetten en verder uit te bouwen. Het verlaagt de files en vermindert de luchtvervuiling als mensen vaker thuis werken.”

 

Heeft u contact met de verenigingen? Wethouder de Jongh: “Op ambtelijk niveau wordt momenteel geïnventariseerd wat de crisis voor de verenigingen betekent (huur/subsidies). Sportverenigingen mogen niet lijden onder de crisis. Nog niet alle verenigingen zijn benaderd, maar zij die ontbreken worden door de ambtenaren nog benaderd. Wij nemen contact op. Bij nood kunnen de bij de verenigingen bekende ambtenaren per mail aangeschreven worden. De ambtenaren werken nl. ook thuis en lezen dagelijks hun mail.”

 

 

Tot slot roept wethouder de Jongh op om abonnementen bij de sportscholen niet op te zeggen, de verenigingen en clubs -als het financieel kan- te steunen door de contributie door te blijven betalen.