· 

Bemoedigende woorden bestuur Sc Botlek

Het is een bijzondere tijd. Het seizoen is klaar, maar er zijn ook vragen. Hoe gaat het met de vereniging en hoe bereiden we ons voor op komend seizoen? Het bestuur wil met bijgaande brief de leden, sponsors en andere betrokkenen informeren.  

Beste leden van SC Botlek,   

Hoe is het met jullie? Het is een onwerkelijke periode. Gebeurtenissen die we tot enkele weken geleden slechts in films zagen of in boeken lazen. We hopen dat jullie deze periode goed doorkomen. We weten, helaas, dat een aantal leden van ons ook de gevolgen van het corona virus van dichtbij heeft meegemaakt. We wensen hen daar veel sterkte bij. Uiteraard qua gezondheid voor jullie en jullie naasten, maar ook qua werk en andere belangen. Voetbal is dan bijzaak. En terecht.  Echter, gezien wat er de afgelopen weken op ons afkomt qua vragen en opmerkingen, achten we het noodzakelijk om voor een aantal zaken van “de belangrijkste bijzaak” toch even jullie aandacht te vragen en mogelijk antwoorden te geven. 

Competitie 

De KNVB heeft besloten om alle amateurcompetities te stoppen. Er zijn geen kampioenen en degradanten. De teams uitkomende in de A-categorie (1 en 2) zullen volgend seizoen in dezelfde competitie starten als afgelopen seizoen. De teams in de B-categorie kunnen op voorstel van de vereniging ingedeeld worden. 

Normaal zal in de periode dat een seizoen op het einde loopt, de jeugdcommissie samen met de trainers zich buigen over de teamsamenstellingen voor het komende seizoen bij de jeugd. Vorig seizoen hebben we al afgezien van de altijd “spanning oproepende” selectietrainingen en  -wedstrijden. Mede ondersteund door het begin van dit seizoen geïntroduceerde jeugdbeleid voor de pupillen. De jeugdcommissie zal zich o.l.v. het bestuurslid jeugdzaken gaan buigen over de wijze waarop de teams voor het komende seizoen worden samengesteld. Uiteraard zal er overleg met de trainers volgen. Leden die willen stoppen met voetballen of willen overschrijven naar een andere vereniging moeten dit voor 1 juni 2020 melden via ledenadmin@scbotlek.nl. Er is dan nog beperkt tijd om eventueel in bruikleen verkregen materialen en/of kleding in te leveren.

 

Met het besluit van de KNVB staat ook vast dat ons eerste team volgend seizoen in de 3e klasse zal uitkomen. Er zijn mensen (van buiten de vereniging) die ons hiermee feliciteerden of zeggen dat we geluk hebben gehad gezien de stand op de ranglijst. Wij denken dat het geen felicitatie waard is. En geluk ziet er in deze periode voor heel veel mensen momenteel anders uit. Op deze manier een competitie eindigen wil niemand. De nummer 1 van de ranglijst niet maar ook niet de laatste van de ranglijst. Er waren nog heel wat wedstrijden te spelen. Wel zijn we opgelucht en denken dat dit uiteindelijk wel het minst slechte besluit was en gegeven de situatie de allerbeste. Aan de andere kant beseffen we dat diverse andere teams van SC Botlek er goed voor stonden in hun competitie. Zij speelden voor het kampioenschap. Voor hen en met name de kinderen is de teleurstelling best groot, maar is het goed om te zien dat daar als echte Botlekkers meer wordt omgegaan. Mouwen opstropen voor volgend seizoen en weer knallen! 

Binnenkort zullen we met informatie komen over het inleveren van materialen door de trainers. Tevens zullen we met informatie komen over het kledingfonds. 

Financiën 

In de media gaat het ook vaak over de financiële problemen die sportclubs zouden hebben tijdens de coronacrisis. Dit klopt. Het bestuur is heel druk om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Het grootste gemis zijn nu de kantine inkomsten. Met deze inkomsten dekken we ook een 

groot deel van de kosten af die we gaande het jaar maken en dus niet alleen de kosten die we in deze periode maken. Anders gezegd; met inkomsten die we nu normaal zouden hebben, kopen we aan het begin van het seizoen materialen e.d. Andere kosten t.a.v. ons sportpark (onderhoud, verzekeringen, beveiliging, belastingen, energie en andere verplichtingen) lopen door. We hebben gelukkig een gemeente die proactief met ons meedenkt. De KNVB is in overleg met de sportkoepel NOC-NSF over een noodfonds voor sportclubs. SC Botlek betaalt aan de KNVB zowel jaarlijks als per maand een bijdrage voor diverse zaken. We weten op dit moment nog niet wat de KNVB zal doen met deze kosten. En helaas geeft de economische situatie momenteel ook weinig mogelijkheden om sponsors te binden aan de vereniging. Als vereniging staan we er financieel tot op heden gezond voor, maar het is alle zeilen bij zetten om dit zo te houden. We zijn hier als bestuur heel hard voor aan het werk. De afgelopen tijd zijn er ook vragen gekomen of de contributie niet gestopt en/of terugbetaald kan/moet worden. Het antwoord daarop is: NEE! Gezien voorstaande zijn we niet in die positie. Bovendien betreft het contributie voor lidmaatschap van een vereniging. En in een vereniging draag je de lasten met elkaar. En het is geen contract waar een product of dienst tegenover moet staan. Het is voor sommigen misschien een harde en lastig te begrijpen standpunt, maar zo ziet er het nu uit. 

Sportpark 

Het sportpark blijft tot nader order dicht. De gemeente heeft extra maatregelen genomen zodat betreden lastiger is en om duidelijk te maken dat het verboden is. Los dat ons sportpark is beveiligd met camera’s voert de gemeente een actief handhavingsbeleid. Het sportpark is alleen toegankelijk voor beheer en onderhoud. Wanneer ons sportpark weer toegankelijk is weten we niet. Dit is afhankelijk van besluiten van de overheid en voorzitter van de veiligheidsregio. Maar aangezien de competities zijn beëindigd gaan we er vanuit dat dit in de aanloop van de  start van de competitie 2020/2021 zal zijn. 

Evenementen 

Het valt niet mee om traditionele evenementen en bijeenkomsten te moeten cancelen. Toernooien die niet doorgaan, ouders tegen kinderen wedstrijdjes, bingo, de vrijwilligersavond, seizoensluiting met selectie en sponsors en het jeugdkamp. Het doet voor menig verenigingslid pijn. Het zijn juist dergelijke bijeenkomsten die iets extra’s geven aan een vereniging. Het zijn de bijeenkomsten die SC Botlek kleur geven. Volgend seizoen pakken we hopelijk de draad weer op. 

Tot slot 

Met dit bericht wilden we een aantal zaken kwijt. Antwoorden geven, een hart onder de riem steken en jullie betrokken houden. Uiteindelijk schrijf je meer dan misschien goed is en iedereen wil of zal lezen. Veel mensen zijn nu bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen of zorgen dat ons sportpark in goede conditie blijft. Onze dank is zeer groot naar hen die zich hiervoor inzetten. 

We hopen jullie allemaal gezond terug te zien als het nieuwe seizoen start. Let op elkaar, zorg voor elkaar,  support onze sponsors en #staysafe. 

Het bestuur van SC Botlek