· 

Voor de gemeente Hellevoetsluis is landelijk beleid leidend.

Wethouder Peter Schop (o.a. verantwoordelijk voor de sport in Hellevoetsluis) was zaterdag 11 april telefonisch in onze uitzending. Redacteur Marcel van den Nieuwendijk sprak met hem.

 

Hoe gaat het met uw gezondheid en die van uw naasten?

Peter Schop: “Naar omstandigheden gaat het goed met mij en mijn naasten. Het virus is de afgelopen periode wel vaak erg dichtbij gekomen, maar het gaat goed.”

 

Hoe ga je met dit virus om? Je hebt dit net als ik nog nooit zo meegemaakt?

Peter Schop: “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het maakt het lastig omdat er geen draaiboek is voor wat ons nu overkomt. Aan de ene kant gelukkig, omdat het betekent dat het nog nooit is voorgekomen. Aan de andere kant zeer lastig, omdat je alles opnieuw moet uitvinden. Het College van Hellevoetsluis wordt ondersteund door een goed ambtenarenteam. Op dit moment hebben wij het gevoel dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Na afloop zal blijken of dat inderdaad zo was.”

Peter Schop vervolgt: “Door de fase waarin we zitten (grip 4), is de veiligheidsregio (burgemeester Aboutaleb) momenteel leidend. Er is goed contact tussen de burgemeesters. Er wordt hard gewerkt en het is ook zoeken naar prioriteiten en nieuwe overlegvormen (videoverbinding).

 

Hoe vaak is er overleg?

Peter: “We hebben in principe elke dinsdag digitaal Collegeoverleg. Dat hebben we inmiddels onder de knie. Het is toch een andere manier van vergaderen. Daarnaast heb ik wekelijks apart overleg met burgemeester Junius waarbij de werk- en privésituatie doorgenomen worden. Laatst is een collega uit Midden-Delfland, waarmee ik samengewerkt heb, overleden en dan is het fijn bij elkaar een luisterend oor te hebben."

 

Anders werken.

Peter Schop geeft aan dat het anders werken ook energie kost. “Thuis werken is vermoeiend. Het de hele tijd naar zo’n beeldscherm kijken, vergt veel van je. Dat ben je niet gewend. Daarnaast mis ik het persoonlijk contact op de werkvloer en in de stad. Even bij een collega binnen lopen nadat je een moeilijk gesprek hebt gehad. Even met elkaar lachen onder het genot van een kop koffie. Het ontmoeten van de Hellevoetse burgers.”

 

Wat is de actuele stand van zaken bij de Hellevoetse verenigingen?

Peter: “Alle verenigingen hebben het momenteel moeilijk. En dat is niet gek, natuurlijk. Ze missen inkomsten. Sommige leden zeggen hun lidmaatschap op. De gemeente Hellevoetsluis wacht op landelijk beleid. Het heeft de verenigingen daarover vorige week schriftelijk geïnformeerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voert gesprekken met diverse ministeries en daar wachten we op. We hopen dat dat dan genoeg is om de verenigingen te ondersteunen. Binnen twee weken moet er een regeling zijn. Kunnen verenigingen daar niet op wachten, dan kunnen ze contact met de gemeente opnemen voor een directe noodoplossing. Dat staat ook in die brief die ze inmiddels ontvangen hebben."

 

Samen Sterk.

Peter: “Het is de bedoeling in deze crisistijd samen op te trekken. Het is wellicht een idee het oude voorzittersoverleg weer in het leven te roepen waarbij verenigingen met elkaar de huidige situatie bespreken en van elkaar kunnen leren. Uitgangspunt daarbij is dat verenigingen zelfstandig blijven en elkaar respecteren. Maar op het gebied van Duurzaamheid, dat ook in mijn portefeuille zit, kunnen verenigingen zeker van elkaar leren. Er zijn inmiddels mooie initiatieven in uitvoer (o.a. aanbrengen van led-verlichting bij vv Nieuwenhoorn en vv Hellevoetsluis).”

 

Tot slot.

Vorige week hebben we met de andere drie wethouders afgesproken 4 juli in de LONQ Mediastudio bij elkaar te komen voor een nieuw gesprek. De eerste keer dat jullie gezamenlijk in de uitzending waren was op 4 januari, vorige week en vandaag was een tweede meetpunt (4 en 11 april) en het leek ons goed dit nog een derde keer op 4 juli te herhalen. Wat vindt u daarvan?

Peter: “Dat lijkt me goed. Ik hoop dat tegen die tijd alles weer een beetje normaal is, want het is zonder sport toch wel verschrikkelijk saai hoor. Ik zal er in ieder geval aan meewerken. Ik ben in de studio!”