· 

Voetbalschool SV Simonshaven weer van start

Onder toeziend oog en de bezielende leiding van de jonge trainer, zijn de jongens en meiden van de voetbalschool van Sv Simonshaven op dinsdagavond 5 mei weer aan de slag gegaan.

Ook hier werd er uiteraard rekening gehouden met de geldende regelgeving en waren ouders helaas niet welkom. Het vermoeden bestaat dat ze dit graag hadden willen zien, maar in de toekomst zijn hier hopelijk weer mogelijkheden voor.