· 

Hockeyvereniging Forcial krijgt duurzaam beregeningssysteem.

De gemeenteraad van Westvoorne heeft woensdagavond 24 juni ingestemd met een extra krediet van € 85.000 om het meest duurzame beregeningssysteem bij hockeyvereniging Forcial aan te leggen. Eerder dit jaar ging de gemeenteraad al akkoord met de vervanging van het huidige zandingestrooide veld door een waterveld, met de kanttekening dat gekeken moest worden naar een duurzamere manier van beregenen.

 

Hergebruik beregeningswater
Het systeem waarvoor is gekozen, zorgt ervoor dat er nauwelijks drinkwater hoeft te worden gebruikt voor de beregening van het waterveld. Het beregeningswater wordt gefilterd en opgevangen in acht tanks en is daarna geschikt voor hergebruik. Zo ontstaat er een watervoorraad van maar liefst 160m3, waarmee het veld meer dan een maand beregend kan worden. Ook is gekozen voor een hoogwaardige kunstgrasvezel die het water langdurig vasthoudt. Dit zorgt ervoor dat er minder sproeibeurten per wedstrijd nodig zijn om het veld nat te houden.

 

Onderzoek grondwater
De gemeente heeft ook onderzoek laten doen naar het gebruik van grondwater voor de beregening van het waterveld. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit van het grondwater onvoldoende is voor het beregenen van een hockeyveld. Ook is de stand van het grondwater niet zodanig dat er grote hoeveelheden grondwater onttrokken kunnen worden.

 

Opknapbeurt veld 2
Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld voor het opknappen van veld 2. Hierdoor kan het veld volgens de verwachtingen van het keuringsinstituut nog zeker drie jaar mee.