· 

Rinus van Lier treedt na 25 jaar af als voorzitter van ttv De Repelaer

Zoals ttv De Repelaer voorzitter Rinus van Lier in de nieuwsbrief van november 2019 al had aangekondigd, treedt hij af als voorzitter. Hij zou dat doen met ingang van de voorjaars Ledenvergadering (gepland voor 29 april).

 

Na een periode van in totaal ruim 50 jaar lidmaatschap van de NTTB, waarvan 40 jaar bij De Repelaer en (in totaal) 25 jaar voorzitterschap van de Spijkenisser club, leek het Rinus een goed moment de hamer door te geven en weer als ‘ambteloos lid’ te gaan tafeltennissen. Hij blijft hij wel met hetzelfde enthousiasme en passie de jeugd begeleiden en coachen!

 

Rinus draagt de voorzittershamer over een Marcel van der Sterre.

De Corona crisis heeft ervoor gezorgd dat de ALV niet kon doorgaan en er wordt nu gemikt op een datum kort na de zomervakantie.

Omdat Marcel zich al uitstekend heeft ingeleefd in de zaken die de vereniging bezig houden, is in overleg met het bestuur besloten dat de voorzittersoverdracht niet langer uitgesteld hoeft te worden en daarom is besloten dat:

  • Rinus van Lier per 1 juli 2020 het voorzitterschap van De Repelaer neerlegt
  • Per dezelfde datum Marcel van der Sterre in functie zal treden als voorzitter van De Repelaer a.i., in afwachting van benoeming door de ALV.  

Rinus van Lier wenst Marcel van der Sterre heel veel succes met deze leuke functie en hoopt dat hij er net zo veel plezier aan zal beleven als hijzelf dat altijd gedaan heeft.