· 

LINQ Media en SportopVoornePutten slaan handen succesvol ineen.

Sport verbroedert en is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Ook op Voorne Putten. Sinds maart 2016 is het sportplatform SportopVoornePutten opgericht door Marcel van den Nieuwendijk, Joris Hendriks en Peter van Herp.

 

Vóór de oprichting van SportopVoornePutten werkten Marcel, Joris en Peter drie jaar voor Radio Voorne en presenteerden wekelijks het programma Sport op Voorne. Radio Voorne is vanaf 1 januari 2016, tezamen met Smart FM, opgegaan in Linq Media.

Omdat er bij Linq Media geen ruimte was voor een sportprogramma, besloten Marcel, Joris en Peter hun kennis, netwerk en enthousiasme op sportgebied een vervolg te geven middels een website, Facebookpagina en Twitteraccount. SportopVoornePutten was geboren!

 

Sport op Voorne Putten groeit. 

In maart 2018 is Jack Holten toegetreden tot de redactie. In juni 2018 sloot ook Patrick Buys aan. Het aantal volgers nam snel toe omdat Marcel en Jack veel tijd staken in de brede nieuwsvoorziening. Inmiddels is Sport op Voorne Putten een begrip geworden binnen de sportwereld, verovert het nog steeds nieuwe volgers en belangstellenden en heeft het ook een Instagrampagina.

 

Marcel van den Nieuwendijk had de grote wens om op de radio het sportprogramma weer nieuw leven in te blazen. Samen met collega Jack Holten trok hij in de herfst van 2019 de stoute schoenen aan en (her)opende het gesprek met het bestuur en programmamakers van LINQ Media. Dat leidde er toe dat het radio Sport op Voorne Puttenprogramma op LINQ Media werd ingepland en na een proefuitzending eind november 2019 op zaterdagmiddag 4 januari 2020 het levenslicht zag onder de naam Radio Sport op Voorne Putten.   

Ondanks de coronacrisis inmiddels 24 reguliere programma's verder (slechts twee weken niet in de lucht), vindt het programma wekelijks nieuwe luisteraars en enthousiaste volgers. Dat wordt mede veroorzaakt door de diversiteit aan gasten uit de sportwereld die de laatste 6 maanden (telefonisch) in de uitzending waren. Dat creëerde (nieuwe) volgers. Ook al misten de redactie en de luisteraars vanaf maart natuurlijk de live verslagen van (voetbal)wedstrijden. Maar elk nadeel heeft ook hier een voordeel. Daardoor waren we in staat mooie, lange interviews te doen met sportgasten. Vooral de laatste weken werd daar gebruik van gemaakt, toen de gasten weer in de studio ontvangen konden worden.

 

Van beide kanten is er tevredenheid: bij LINQ Media en SportopVoornePutten. De kwaliteit neemt toe, en in samenwerking met LINQ Media is afgesproken dat we de zomerstop gebruiken om de kwaliteit tegen het licht te houden met als doel de inhoud van het programma in de toekomst alleen maar te verbeteren.

 

Nu twee maanden geen Radio Sport op Voorne Putten. We hebben theepauze; zomerstop.

Presentatoren Marcel van den Nieuwendijk, Jack Holten en Peter van Herp (vlnr).

De technici Cor Buys en Joris Hendriks (had zich snel omgedraaid). Tevens Patrick Buys die de mannen op de achtergrond scherp houdt en twee keer bij de uitzending betrokken was.

Foto's 1 tot en met 4 Marco Donkersloot; 5 en 6 Jack Holten.