· 

Nieuwe (kandidaat) bestuursleden voor vv Spijkenisse.

Het bestuur is reeds enige tijd bezig met het zoeken naar bestuursleden ter versterking van het bestuur. Door de vele taken en onderbezetting is behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Bovendien hebben een aantal bestuursleden aangegeven (een deel van) hun taken te willen afstoten. 

 

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met enthousiaste leden, die bereid zijn een bestuurstaak op zich te nemen. In de bestuursvergadering van 3 augustus is unaniem het besluit genomen deze leden voor te dragen als kandidaat bestuurslid. Om de taken van de huidige bestuursleden te verlichten zullen zij vanaf heden al bestuurstaken op zich nemen en deelnemen aan de bestuursvergaderingen. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen de kandidaten formeel als bestuurslid worden voorgedragen conform de statuten.

 

De volgende kandidaten zullen het bestuur gaan versterken met daarachter hun aandachtsgebied.

 

Pim van Hout - Senioren zaken seniorenzaken@vvspijkenisse.nl 

Pim is 30 jaar en voetbalt al sinds de voetbalschool bij vv Spijkenisse en heeft binnen Spijkenisse al veel vrijwilligersfuncties ingevuld zoals jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter en organisatie Jeugdkamp.

In het bedrijfsleven is Pim werkzaam als (Senior) Project Manager binnen een groot Amerikaans databedrijf. 

 

Bart van Hout - Algemene zaken

Bart is 28 jaar en ook lid sinds de voetbalschool. Binnen vv Spijkenisse is hij jeugdtrainer en jeugdscheidsrechter geweest en zit al jaren in de organisatie van het jeugdkamp. 

In het bedrijfsleven is Bart werkzaam als Team Leider Cloud deployments binnen een Software bedrijf.

 

Sascha Remie - Algemene zaken

Sascha is 27 jaar en voetbalt vanaf de voetbalschool bij vv Spijkenisse. Hij is thans secretaris bij OACN Boys.

Sascha werkt als jurist bij het openbaar ministerie.

 

Paul Schlömer - Organisatorische zaken organisatorischezaken@vvspijkenisse.nl 

Paul is 32 jaar en 7 jaar geleden begonnen als trainer bij de voetbalschool van Spijkenisse en is daarna doorgegaan als jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter en is vanaf 2018 coordinator onderbouw.

Paul voetbalt ook nog in een seniorenteam.

In het bedrijfsleven is hij werkzaam als Region Manager Middle East & Africa bij Ergon Refininc Inc.

 

Dew Doekharan -  Jeugdvoetbal jeugdvoetbal@vvspijkenisse.nl 

Dew is 56 jaar en al circa 10 jaar actief binnen vv Spijkenisse en is gestart als jeugdtrainer, is lid geweest van de Normen en Waarden Commissie en thans hoofdcoordinator van de afdeling Jeugdvoetbal (breedtesport).

Dew werkt in een internationale setting als sales verantwoordelijke Bio-Connect DX locaties Brussel en Huissen.

 

Het bestuur is erg blij met deze versterking binnen het bestuur en de nieuwe dynamiek die deze mee zal brengen. Belangrijk voordeel is ook dat de nieuwe bestuursleden reeds lang aan de vereniging verbonden zijn en hierdoor bekend zijn met de cultuur binnen vv Spijkenisse.

 

De nieuwe (kandidaat) bestuursleden zullen het komende jaar ervaring gaan opdoen en kijken welke taken zij kunnen overnemen van de huidige bestuursleden. Zij zullen ook actief een bijdrage gaan leveren in de toekomst van de vereniging.

 

Wij wensen de nieuwe (kandidaat) bestuursleden veel succes/

Bestuur vv Spijkenisse.