· 

Voorzitter vv Nieuwenhoorn spreekt respect uit naar vrijwilligers.

Met de huidige problemen rondom het Coronavirus zijn wij als verenging geconfronteerd met een aanzienlijke hoeveelheid regels en voorschriften om het voetballen op ons complex weer mogelijk te maken. Regels die wij als vereniging niet zelf hebben verzonnen maar regels die door de overheid, geadviseerd door deskundigen, zijn vastgesteld. Regels en voorschriften waar wij ons aan moeten houden.

Gelukkig gaat het naleven van deze regels en voorschriften vrij goed maar het kost een kleine groep vrijwilligers ontzettend veel energie om dit voor elkaar te krijgen. Deze energie gaat voor een groot deel zitten in de vele gesprekken met mensen die de regels constant ter discussie stellen en dan met name over de respectloze wijze waarop deze vrijwilligers te vaak worden aangesproken!

Laten we met elkaar goed beseffen dat het door een heel klein groepje vrijwilligers mogelijk wordt gemaakt om nu bij v.v. Nieuwenhoorn te kunnen voetballen. Oproepen om extra ondersteuning bij het Coronateam of de kantineploeg zijn aan dovemans oren gericht. Ik hoop dat het bij u allemaal echter wél is opgevallen dat u inmiddels al maandenlang constant dezelfde personen als steward op het plein ziet staan en constant dezelfde gezichten achter de bar ziet. Deze mensen verdienen alle respect van de wereld en op geen enkele manier de ongehoord onbeschofte opmerkingen die ze nu al wekenlang incasseren! Het zijn déze mensen die het mogelijk maken dat u of uw kinderen kunnen voetballen bij v.v. Nieuwenhoorn en het zijn déze mensen die ervoor zorgen dat u weer gezellig op de club kan samenkomen.

Ik wil u met klem verzoeken te stoppen met het in discussie treden met onze vrijwilligers over de regels die bij ons op het sportpark gelden. Blijf weg wanneer u het allemaal maar onzin vindt. Wij doen als vereniging ons uiterste best om alles draaiende te houden en het minste wat u kan doen is medewerking verlenen door op respectvolle wijze de voorschriften op te volgen van onze kanjers van vrijwilligers!

Ik reken op de medewerking van alles en iedereen die v.v. Nieuwenhoorn een warm hart toedraagt.

Erik den Adel
voorzitter