· 

De FC Vlotbrugkantine heeft het bronzen Team:Fit certificaat behaald.

De sportkantine van FC Vlotbrug voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. FC Vlotbrug presenteert gezondere producten op een aantrekkelijke en opvallende manier (vooraan staan in ieder geval 75% betere keuzes), en helpen daarmee om van de gezonde keuze ook de makkelijke keuze te maken.

Maar ze gaan nog een stapje verder
Omdat de vereniging staat voor een gezonde levensstijl gaat ze er alles aan doen om van het bronzen certificaat een zilveren of zelfs gouden certificaat te maken. Dit betekent in de praktijk dat er nog steeds een frietje en een snack gegeten kan worden maar dat er ook gezonde producten aangeboden worden die beter zichtbaar worden. 

Heb je zelf ideeën bij een gezondere kantine stuur deze dan in naar pr@fcvlotbrug.nl