· 

vv Spijkenisse in een nieuw kostuum.

De voetbalvereniging Spijkenisse heeft zich tijdens de jaarvergadering een nieuw maatpak aangeschaft. Met immense waardering voor het verleden, ontzag en begrip voor het heden gaat Spijkenisse zijn blik richten op de toekomst. Daarvoor zijn de randvoorwaarden geschapen en gaan de groen-witten eensgezind en vastberaden de uitdagingen van de moderne tijd aan.


Personele wijzigingen zijn er doorgevoerd. Voorzitter Richard Sitton treedt na 14 jaar af en secretaris Ilse Mijnans maakt na een dienstverband van twaalf jaar plaats. Verder neemt Hans Brekelmans de taak van waarnemend voorzitter op zich en is Sascha Remie de nieuwe secretaris. Tot het bestuur treden Pim van Hout, Paul Schlömer, Bart van Hout en Dew Doekharan toe. 

 

,,We hebben de organisatie aangepast," stelde Hans Brekelmans vast. ,,Gezamenlijk hebben we een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd die bestand moet zijn om de toekomst in te gaan, die recht doet aan de moderne tijd waarin we leven en de daardoor veranderende samenleving. Zo is elk onderdeel van de club in het bestuur vertegenwoordigd. Zij zullen samen met een korps aan vrijwilligers uitvoering geven aan het beleid van de club. Ik neem de taak van waarnemend voorzitter op me maar blijf ook de academy doen. Tot we een opvolger van Richard Sitton, die enorm veel voor de club heeft betekend, hebben gevonden", ging de ad interim voorzitter verder. ,,Door de corona omstandigheden krijgen de afgetreden bestuursleden, Ilse en Richard, op een later tijdstip de eer, die zij dubbel en dwars verdiend hebben."

 

Tijdelijk werd niet tijdelijk

,,Dat zei ik ook toen ik aan de klus begon, maar het werd uiteindelijk veertien jaar," blikte Richard Sitton terug op de periode dat hij aan het roer stond van de vv Spijkenisse. ,,Ik weet het nog goed. Ik zat in de auto toen de telefoon ging. Het was wethouder Gert Jan 't Hart van de gemeente Spijkenisse, die een groot probleem had. Bij de vv Spijkenisse was van alles aan de hand. Het schreeuwde om een oplossing. Of ik die kar wilde trekken. Kreeg bedenktijd en heb het aanvaard onder twee voorwaarden. Enerzijds zou ik er niet elke zaterdag zijn, omdat ik wilde blijven scheidsrechteren en ten tweede het zou tijdelijk zijn. Dus wat bij Spijkenisse tijdelijk betekent daar weet ik alles van," vervolgt Richard Sitton zijn terugblik. ,,In die veertien jaar hebben we als bestuur menige storm getrotseerd. Maar altijd trouw gebleven aan de uitgangspunten. Twee trainers meegemaakt. Adrie Poldervaart en Peter Wubben. Toen de druk op de trainers erg groot werd door mindere prestaties en daardoor ook op het bestuur, hebben we de rug recht gehouden. Met vooral ook veel steun van Aren Buvens. We zijn achter hen blijven staan en dat vertrouwen heeft positief gewerkt. 

 

Verder zal ik Ilse missen. Als secretaris was ze niet alleen kundig, maar ze bracht ook een bepaalde sfeer mee. Bovendien de enige vrouw in het bestuur. Ilse, jouw ga ik in het bijzonder missen.

 

Verder zal ik Spijkenisse dit seizoen bij het eerste bij uit- en thuiswedstrijden representatief blijven vertegenwoordigen. Noem het een soort van afbouwen. Allemaal veel succes en bedankt voor het gekregen vertrouwen."

 

Corona

De coronaperikelen hebben hun sporen al achtergelaten en onduidelijk is waar het einde van de ellende ligt. ,,Daardoor missen we drie-en-een-half maand aan inkomsten," kenschetst penningmeester Dylan van Hengel de financiële stand van zaken. ,,Hebben hulp gehad van de gemeente Nissewaard en hebben nu ledverlichting, waardoor de energiekosten zullen dalen. Zullen dit boekjaar met een klein verlies naar verwachting afsluiten. Daarmee zijn we er echter niet. De ellende duurt nog voort."

De realisering van de ledverlichting en de vernieuwde verbouwde kleedkamers zullen luister worden bijgezet met een officiële ingebruikstelling met de wethouder sportzaken Martijn Hamerslag. De viering van het 75 jarig bestaan wordt opgepakt door een werkgroep. Het doorgaan is onzeker net als de herstart en de beëindiging van de lopende competitie. Met die onzekere tijd moeten we omgaan of we willen of niet.

 

Nieuw elan

De door het bestuur ingeslagen nieuwe weg geeft reden tot optimisme. Het verschaft een duidelijke zienswijze op de plek die de vv Spijkenisse in de samenleving wil innemen. Gedragen door ons allemaal in een samenleving die niet wegkruipt, maar waarin en waaraan ieder naar vermogen zijn steentje bijdraagt.

Aren Buvens liet het op meer dan anderhalve meter afstand het ons allemaal nog even weten:

 

Spijkenisse is niet mijn club, niet uw club, maar Spijkenisse is onze club. 

 

 

Verslag: Piet van Dijk