· 

Inclusive Dance

Voormalig wedstrijd danspaar Alex en Jacqueline Glijn (linksboven) werken mee aan het organiseren van een online dansproject dat 1 december gehouden wordt: Inlusive Dance World Vision. Het internationale organisatiecomité kwam online bijeen. Uit alle windstreken zijn er mensen vertegenwoordigd. Van Nederland naar Mexico, Rusland naar Indonesië. Liefst negentien landen hebben hun medewerking reeds toegezegd.

Later meer!