· 

Renovatie en nieuwbouw vv Rockanje.

Op 16 december is door de gemeenteraad van Westvoorne akkoord gegeven voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het complex van v.v. Rockanje. Het is een historische mijlpaal in de geschiedenis van v.v. Rockanje, want 40 jaar na de nieuwbouw van De Drenkeling is er zicht op een complex dat weer decennia vooruit kan en ook qua duurzaamheid een enorme stap vooruit is.

Er is nog wel een voorbehoud van mogelijke verhuizing, echter als deze op 1 juni 2021 niet definitief is, zullen de opdrachten aan de aannemers verstrekt kunnen worden. Als eventueel aanwezige vleermuizen vervolgens geen roet in het eten gooien, dan zal in oktober 2021 gestart kunnen worden met de werkzaamheden.

 

In het plan zijn 8 gerenoveerde kleedkamers en twee nieuwe kleedkamers opgenomen (vervanging blauwe keet), worden toiletten gecentraliseerd, een nieuwe verzorgingsruimte, voldoende opslag om de huidige container opslag te kunnen herbergen en is een groot dakterras voorzien. Middels de bijgevoegde impressie tekeningen is een beeld te vormen van de toekomstige situatie.

 

Onderdeel van het plan is ook een volledige renovatie van de kantine welke eigendom is van v.v. Rockanje, dit zal t.z.t. voorgelegd worden aan de leden bij een ALV.

 

In de tussentijd zitten we niet stil en hebben we besloten om, na jaren onzekerheid over de renovatie, de verzorgingskamer toch alvast te verplaatsen. De situatie in de kleine ruimte zonder enige vorm van daglicht was al niet toereikend. Dit resulteert erin dat we vanaf heden een kleedkamer minder hebben, maar toch ook met 10 kleedkamers doorgaan, het aantal dat we ook in de toekomstige situatie tot onze beschikking zullen hebben. Uiteraard hebben we deze tijdelijke verplaatsing met minimale kosten gerealiseerd (blikje verf en veel vrijwilligers inzet).

 

De renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw is een absoluut hoogtepunt te noemen in de geschiedenis van v.v. Rockanje en waar 2020 een heel teleurstellend voetbaljaar is, gaat deze hopelijk toch nog de geschiedenisboeken in als hoogtepunt.

 

Uiteraard is dit akkoord van de gemeenteraad niet zomaar tot stand gekomen, hier is vele jaren aan gewerkt en er is veel energie in gestoken door medewerkers van de gemeente en inmiddels meerdere wethouders. Onze dank aan de gemeenteraad, het college en de betrokken ambtenaren is zeer groot en we kijken ernaar uit om de realisatie samen verder vorm te geven en ze in de toekomst uit te kunnen nodigen bij de feestelijke opening van ons vernieuwde complex.

 

In de afgelopen jaren is er ook door vrijwilligers van onze club enorm veel tijd gestoken in het tot stand komen van de plannen waarvoor nu een akkoord is gegeven. Ik wil het renovatieteam bestaande uit: Edwin Hokke, Raymond Schruijer, Arie Snoeij en John de Vries dan ook enorm danken voor de tomeloze inzet die ze hebben getoond en het geweldige resultaat dat is bereikt. Ik wens het team ook veel succes bij de realisatie van het plan.

 

Namens het bestuur,

Ruben Eland

Voorzitter v.v. Rockanje