· 

Rob Talboom draagt na 20 jaar voorzittershamer over.

Tijdens de onlangs digitaal gehouden Algemene Leden Vergadering heeft voorzitter Rob Talboom na 20 jaar de hamer overgedragen aan Ferry den Hoed. Het zittende bestuur heeft Ferry voorgedragen om Rob op te volgen en daar is door de vergadering unaniem positief op gereageerd. Het bestuur is Rob zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hij draagt dan ook een gezonde vereniging over.

Rob Talboom: “ik blijf beschikbaar voor de club en speel graag een rol bij de organisatie van ons jubileumjaar”. Samen met de blijvende bestuursleden zal Ferry zich richten op het beheer en de toekomst van onze tennisclub.