· 

Hockeyvereniging Spijkenisse kijkt terug op 2020.

Op het moment dat we elkaar een voorspoedig en gezond 2020 toe wensten konden we ons nog niet indenken welke invloed het Corona virus op ons leven zou krijgen in het afgelopen jaar. Ja we hadden al wel iets vernomen van een Corona virus in China, maar de ouderen onder ons hadden dit ook al eens meegemaakt met Ebola en de Mexicaanse griep. Dit bleek later met een sisser af te lopen en dat zou ook wel weer met dit virus gebeuren. Niets om je hier in Nederland zorgen over te maken.

 

Op het moment dat de zaalcompetitie werd afgerond kwam het virus steeds dichter bij. Maar toen er dood en verderf werd gezaaid in Noord Italië hadden wij nog steeds geen idee wat ons te wachten stond. Vanaf dat moment ging het razend snel en ontkwam ook Nederland niet aan de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De eerste Lockdown, toen nog een intelligente, werd afgekondigd en ook onze mooie hockeysport kwam tot stilstand. Iedereen werkte zoveel mogelijk thuis en de scholen gingen over op thuisonderwijs.

De competitie zou niet meer hervat worden, maar na een aantal weken konden we, eerst de jeugdteams en later ook de senioren, weer trainen. Ook werd het weer mogelijk om een oefenwedstrijd te spelen en de voorbereidingen werden gestart voor het seizoen 2020-2021. Tot aan de zomervakantie werd er doorgetraind in de nieuwe teamformaties en tijdens de zomer was er op vrijdagavond weer de mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan de gezellige HVS Zomeravondhockey.

 

Het aantal besmettingen liep drastisch terug en het zwarte scenario in de ziekenhuizen was ternauwernood afgewend. We zagen ons vertrouwde leventje weer op ons af komen. De competitie indeling was gemaakt en in september werd er daadwerkelijk gestart met de competitie. Dit alles was van korte duur, want het virus begon weer langzaam op te laaien. De ziekenhuizen kregen het drukker en er volgden al snel nieuwe beperkingen. Publiek was niet meer welkom rond de sportvelden, maar er kon nog gehockeyd worden.

Al snel werd duidelijk dat we het virus voor de tweede maal niet onder controle kregen. Net nadat de jeugd de eerste voorcompetitie hadden afgerond werden de competities wederom stilgelegd. Gelukkig mocht onze jeugd wel door blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De senioren konden later in groepjes van 4 nog een balletje slaan tot ook dit werd stilgelegd. De horeca en winkels gingen dicht en voor we het wisten zaten we in een tweede Lockdown waarmee we de feestdagen in moesten gaan. In deze situatie zijn we het nieuwe jaar 2021 in gegaan.

 

Ondanks de situatie waarmee we te maken hebben gehad vorig jaar zijn we bij HV Spijkenisse niet bij de pakken neer gaan zitten. Telkens als er nieuwe maatregelingen werden afgekondigd hebben wij gekeken wat er juist nog wel mogelijk was.

Daarnaast zijn er genoeg zaken waar we zeer tevreden op terug kunnen kijken. Zo hebben we dit seizoen al ruim 80 nieuwe leden welkom mogen heten. Met name onze Jongste Jeugd afdeling floreert. Werd een paar jaar gelden het puppyhockey (4-5 jarige) weer nieuw leven ingeblazen met een groepje van 4 jonge kinderen, ondertussen is dit een steeds groter wordende groep met nu 23 kinderen die elke woensdagmiddag lekker bezig zijn op ons Sportpark.

 

Niet alleen de jongste floreren ook de iets ouderen in de recreantengroep. Een paar jaar geleden een uitstervende groep, maar de laatste twee jaar een steeds grotere groep binnen onze vereniging met nu zo’n 36 enthousiaste sportende mannen en vrouwen. Het mooie is dat je bij deze groep kunt aansluiten zonder enige hockeyervaring. Uitermate geschikt dus voor ouders van jeugdleden.

 

Na jaren van spelen in het clubtenue van TK zijn we halverwege 2020 overgestapt op het tenue van Reece Australia. Een prachtig hockeymerk waar we erg blij mee zijn. Dit was tevens het moment om de kleuren Bruin-Geel in het tenue in te ruilen voor de kleuren Geel-Zwart. Daarnaast hebben we een mooie sponsordeal kunnen sluiten met vier lokale sponsors in Spijkenisse die nu op het nieuwe shirt prijken. Hierdoor loopt iedereen binnen HVS nu met dezelfde sponsors op de shirts wat zorgt voor een mooie uitstraling. We danken hiervoor de Jumbo Supermarkten in Spijkenisse, Sport 2000 Spijkenisse, Audicien Hoort Zo en Orthodontist Verhoef.

 

Memorabel is ook dat we voor het eerst in de geschiedenis van HVS een Algemene Ledenvergadering online hebben georganiseerd. Konden we in mei nog in het clubhuis bij elkaar komen voor de ALV, in het najaar hadden we deze gelegenheid niet meer. Er waren een paar kritiekpuntjes, die het bestuur in de evaluatie mee zal nemen, maar we kunnen wel spreken van een geslaagde digitale ALV.

 

In de organisatie hebben we grote stappen gemaakt. Pieter Taselaar, die inmiddels naar Zeeland was verhuisd, trad in mei tijdens de ALV af als voorzitter. Inmiddels is Pieter opgevolgd door Jarik den Haan die vol enthousiasme de voorzittershamer in december 2020 heeft opgepakt. In december 2019 heeft Carlo Eijkels zijn bestuurstaak Commissaris Sponsoring, Communicatie & Marketing neergelegd. De dames Mandy Markus en Lindsay Idsinga welke met Carlo de sponsorcommissie vormden hadden ook aangegeven te gaan stoppen. We waren dan ook verheugd dat in april Maurice van Heulen en Marcel Rosbergen zijn gestart als nieuwe sponsorcommissie. En zoals jullie hebben kunnen zien was dit niet zonder gevolgen. Er zijn inmiddels, naast de 11 bestaande, 16 nieuwe bordsponsors die een samenwerking zijn aangegaan met HV Spijkenisse bijgekomen. Hiermee zijn we van 36 meter bord gegroeid naar 140 meter bord langs onze velden. Daarnaast is Marcel toegetreden tot het bestuur als opvolger van Carlo.

Mandy en Lindsay hebben nog hard gewerkt om ondanks de Corona perikelen te zorgen dat de overgang naar het nieuwe clubtenue in goede banen werd geleid. Het was even spannend maar een dag voordat de eerste competitiewedstrijd werd gespeeld zijn de nieuwe shirts uitgeleverd aan de teams. We zijn Mandy en Lindsay uiteraard dankbaar voor het werk in de sponsorcommissie. Als gevolg van de Corona zijn zij een beetje stilletjes vertrokken, maar zodra het weer mogelijk is zullen wij ze zeker nog even in het zonnetje zetten en op een HVS waardige manier bedanken.

 

Ook op technische gebied werden er stappen gemaakt. Het raamwerk voor het technisch beleidsplan staat er en wordt verder uitgewerkt en komend seizoen uitgerold. Harry van den Brink, die in december 2019 het bestuursstokje van Vera Smits had overgenomen heeft aangegeven dat de bestuurlijke randzaken te veel ten kosten gingen van zijn belangrijke werk op het veld. We zijn dan ook zeer blij dat Maarten Duijvenstein zijn positie als bestuurslid TC heeft overgenomen tijdens de afgelopen ALV van december 2020. Harry blijft wel zeer nauw betrokken bij het uitwerken van zijn technisch plan in de functie van Technisch Manager. Ondertussen is de Technische Commissie al aanzienlijk versterkt met nieuwe gezichten zodat ook daar het werk door vele handen gedragen zal gaan worden. Binnenkort zullen we jullie hierover in detail verder inlichten.

Daarnaast hebben we besloten om het onderhoud van met name ons steeds ouder wordende clubhuis meer aandacht te geven. Hierdoor is er besloten om de functie van facilitair Commissaris te splitsen in een Commissaris Bar en een Commissaris Onderhoud. Hierdoor kan Jaimy zich als Commissaris Bar volledig richten op het runnen van de bar. In Maurice van Heulen hebben we een nieuw bestuurslid gevonden die het gedeelte van het onderhoud gaat coördineren. Met name het opzetten van een onderhoudsplan voor de korte en lange termijn heeft hier de focus. Maar ook wensen vanuit de leden zullen onderzocht worden op haalbaarheid. Jan Hofman zal als onderdeel van deze nieuwe commissie zorg blijven dragen voor het klein dagelijks onderhoud.

 

Wat wel jammer was is dat we dit jaar afscheid hebben moeten nemen van ons Dames Veterinnen team. Uiteindelijk bleven er te weinig dames over om een team te vormen. We zullen deze groep dus zeker gaan missen, maar wellicht dat we de komende jaren weer een team op de been krijgen.

Daar in tegen hebben we wel een Heren en Dames team ingeschreven voor de nieuwe competitievorm Sevens. Dit word op een aantal vrijdagavonden per jaar gespeeld waarbij er 7 tegen 7 zonder keeper en scheidsrechter wordt gehockeyd. Hier gaan wij dus als HVS ook mee in de behoefte die er bestaat om naast de zondagcompetitie voor senioren een alternatief aan te bieden. Dit is een zeer mooie aanvulling op de recreantencompetitie die door een deel van onze recreanten op de maandagavond in de regio Rijnmond wordt gespeeld in gemengde teams.

 

Trots kunnen we ook zijn op alle vrijwilligers (maar ook sponsors!) die gezorgd hebben dat we konden blijven hockeyen. Denk aan de aanpassingen in het clubhuis. Meedenken over looproutes, halen en brengen. Opzetten aanwezigheidsregister. Plaatsen van desinfectiepalen. Het organiseren van een interne competitie voor onze jeugdteams. Aanwezig zijn in weer en wind als Corona Coördinator. Maar ook al onze jeugdige trainers en ouders die elke week weer op het veld staan om andere jeugdspelers te trainen en te begeleiden. Al die inzet en hulp, daar krijg je toch een warm gevoel van en dat laat echt zien dat we een vereniging zijn waar we het met elkaar doen.

 

We kunnen de stip op de horizon inmiddels zien, al weten we nog niet wat de komende maanden ons nog gaan brengen. Wel weten we dat we er goed voor staan en dat we met veel vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. HVS is niet alleen de club waar iedereen er toe doet, maar ook waar we het samen doen. Niet alleen in leuke-, maar ook in moeilijke tijden!

 

Gelukkig, Gezond en Sportief 2021!