· 

14 factoren om uitval 12-19 jarigen in de sport te voorkomen.

Erasmus Sport heeft middels een groot Europees samenwerkingsproject, Keep Youngster Involved, onderzoek gedaan naar de beweegredenen waarom jongeren tussen de 12 en 19 jaar stoppen met sporten. De factoren die hier een rol spelen zijn zowel persoonlijk, als sociaal, als gekoppeld aan de omgeving. In dit artikel op allesoversport.nl worden de onderstaande 14 tips gegeven om uitval van jongeren bij de sport te voorkomen.