· 

Sportpluspredicaat voor voetbalvereniging Rozenburg.

Voetbalvereniging Rozenburg krijgt voor twee jaar het Sportpluspredicaat toegekend. Een Sportplusvereniging kenmerkt zich doordat zij een vitale vereniging is met een veilig sportklimaat. Daarnaast is de club financieel gezond, heeft de juridische zaken op orde en is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. Met deze toekenning treedt de vereniging toe tot een select gezelschap van 29 Sportplusverenigingen in de gemeente. Wanneer het predicaat door Rotterdam Sportsupport wordt uitgereikt is door de corona-maatregelen nog niet bekend.

 

Wat maakt vv Rozenburg tot Sportplusvereniging?
De vereniging heeft een duidelijke organisatiestructuur, een heldere toekomstvisie, voldoende kader en een stabiel of zelfs groeiend ledenaantal. Daarbij organiseert vv Rozenburg activiteiten voor doelgroepen. Denk aan de samenwerking met Careyn waarbij zij, zodra dit weer kan, ouderen op de club ontvangen tijdens wedstrijden van het eerste elftal en hen een fijne middag bezorgen. De vereniging werkt in navolging op de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen nog altijd aan een veilig sportklimaat. Zo draagt de club bij een sociale en veilige omgeving voor de leden en bezoekers.
De maatschappelijke inzet is vastgelegd in het beleid en zijn organisatorisch en bestuurlijk ingebed.

 

Onafhankelijke toets
De vereniging wordt de komende twee jaar financieel en juridisch getoetst door de Stichting Waarborgfonds Sport en de Nederlandse Stichting Vereniging en Recht. Deze onafhankelijke toets levert het bestuur waardevolle informatie. Na twee jaar wordt beoordeeld of het predicaat wordt verlengd.

De predicaattoekenning is een erkenning van de transformatie naar een maatschappelijke onderneming. Uiteraard blijft het primaire doel het aanbieden van de voetbalsport in brede zin. Tegelijkertijd zien we dat sport meer betekent voor de samenleving en daar positief aan kan bijdragen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt ons bij deze maatschappelijke inzet. Het bestuur van vv Rozenburg ziet met het predicaat kans om nieuwe stappen te zetten die bijdragen aan een vitale, veilige en toekomstbestendige vereniging.

 

Bedankt
Wij bedanken tot slot de inspanningen van Rotterdam Sportsupport. In het bijzonder Fragette Jagt (onze verenigingsconsulent).  Zij heeft ons voortdurend gewezen op het belang voor de vereniging en ons enthousiast gemaakt om voor toetsing op te gaan. Monique de Groot (coördinator Sportplus) heeft onze aanvraag met succes gecoördineerd.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Emailadres: secretaris@vvrozenburg.nl

Foto's: Ruud Vermeer Fotografie.