· 

Bernisse Marathon niet op 2 mei 2021!

NIEUWE DATUM BERNISSE MARATHON?

De dinsdagavond gepresenteerde routekaart van de overheid is duidelijk: alleen bij risiconiveau 1 (waakzaam) zijn wedstrijden straks weer toegestaan. Op de oude routekaart werden wedstrijden, weliswaar zonder publiek, nog toegestaan bij risiconiveau 3 (ernstig). Dat maakt wel even een wezenlijk verschil!

 

In de praktijk betekent dat, dat bepaalde kengetallen in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met zo’n 80% moeten dalen. Landelijk zelfs met 90%. Dit beeld moet rond half april reeds structureel in de cijfers te zien zijn, ruimschoots voor 2 mei. Die kans lijkt in allerlei opzichten marginaal. Begin mei is onder deze condities dan ook echt te vroeg om weer een serieus hardloopevenement te organiseren.

 

Erg jammer om dat te moeten concluderen, maar de organisatie van de 1e Bernisse Marathon vindt dat ze dit gewoon duidelijk moeten uitspreken als organisatie en niet pas over een paar weken; of wachten tot een ander het voor ons doet.

 

Omdat we voor 2 februari al wat signalen hadden opgevangen vanuit de gemeente en de zorg, heeft de organisatie intern gekeken naar mogelijke alternatieven. Uit die inventarisatie bleek dat een groot aantal personen, organisaties en locaties ook in de maand juni bereid en beschikbaar zijn om mee te werken aan de marathon. Ook een ander programma is, onder bepaalde voorwaarden, bespreekbaar. Of we de kans gaan krijgen het evenement met 6/7 weken te verplaatsen naar een alternatieve datum en in welke vorm, hangt nu af van de terugkoppeling van een aantal instanties. Ook al is het voor alle betrokken partijen een uitdaging, de Bernisse Marathonorganisatie hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden en komt dan weer bij ons terug!

 

#bernissemarathon #beleefdebernisse #sportiefnissewaard