· 

Sport op Voorne Putten 5 jaar!

Sport op Voorne Putten bestaat 18 maart 2021 5 jaar! Iets om even bij stil te staan, trots op te zijn. 

We kijken met u terug, maar zeker ook vooruit. Stilstand is per slot van rekening achteruitgang.

Missie.

Het team van Sport op Voorne Putten stelt zich ten doel om de sportbeoefenaar en -liefhebber geïnformeerd te houden over het laatste sportnieuws op Voorne Putten. Verder wil het er zijn voor sporters, verenigingen en hun fans. Voor informatie, acties, nieuws en ondersteuning. Het team maakt ook interviews met sporters, bestuurders en fans. Het volgt talenten en brengt hun laatste prestaties en wetenswaardigheden. En wat is er een talent op Voorne Putten!!!

De oprichting van Sport op Voorne Putten.

Op vrijdag 18 maart 2016 is het sportplatform Sport op Voorne Putten opgericht door Marcel van den Nieuwendijk, Joris Hendriks en Peter van Herp. Vóór de oprichting van Sport op Voorne Putten werkten Marcel, Joris en Peter drie jaar samen voor Radio Voorne en presenteerden wekelijks op zaterdag het radioprogramma Sport op Voorne. In januari 2016 ging Radio Voorne samen met Smart FM op in Linq Media. Omdat er bij Linq Media geen ruimte was voor een sportprogramma, besloten Marcel, Joris en Peter hun kennis, netwerk en enthousiasme op het gebied van sport een vervolg te geven middels een website, Facebookpagina en Twitteraccount. Sport op Voorne Putten was geboren. 

Website, Facebook en Twitter.

Joris bouwde in overleg met Marcel en Peter een website (www.sportopvoorneputten.nl) en gezamenlijk openden de sportvrienden een Facebookpagina en Twitteraccount. Een logo en huisstijl werden mede ontwikkeld door Dyon van den Berg. Vanaf dat moment werd het sportnetwerk aangeboord voor het dagelijks plaatsen van nieuwsberichten. Twee jaar bouwden het drietal aan een stevige basis voor wat Sport op Voorne Putten nu is. 

Uitbreiding redactie.

Sport op Voorne Putten groeide langzaam. In maart 2018 trad Jack Holten toe tot de redactie. De nestor had door vervroegde pensionering voldoende tijd voor een nieuwe hobby en ging enthousiast voor het regionale sportplatform aan de slag. Vier maanden later (juni 2018) sloot Patrick Buys aan (wat een netwerk heeft die man!).

Sport op Voorne Putten wint aan populariteit.

Door meer mankracht voor de berichtenvoorziening, nam het aantal vaste volgers in snel tempo toe. Met dank aan de sporters en verenigingen die goed met de supporters en volgers communiceren!

De 750e Facebookvolger Ingrid van Putten werd met haar vriendin bij sportvriend De Smaeck van Hellevoet  letterlijk voor de lunch in het zonnetje gezet. Het Facebookplatform groeit door, volgt de sporters en verenigingen goed en is actueel. Elise Ketel was 3 maart 2021 de 2000e vaste volger. Een nieuwe mijlpaal! De sportliefhebbers weten de weg naar de Sport op Voorne Puttenwebsite en sociale media steeds beter te vinden. Het sportplatform wordt door velen gewaardeerd. Dat laatste wordt regelmatig uitgesproken. Ook al ligt de sportwereld al een jaar min of meer stil, door onze (radio)activiteiten, blijft het aantal volgers toenemen.

Toch nog op de radio.

Een droom van de kernredactie ging 1 januari 2020 in vervulling. Het radioprogramma kwam na twee jaar terug in de ether. In het najaar van 2019 trok de Sport op Voorne Puttenredactie de stoute schoenen aan en ging in overleg met de eindverantwoordelijken van LINQ Media om het radioprogramma terug in de ether te krijgen. Met succes! De tijd was bij LINQ Media inmiddels rijp voor een sportprogramma bij dé regionale zender voor Voorne Putten. Radio Sport op Voorne werd Radio Sport op Voorne Putten.

 

Met plezier wordt vanaf 4 januari 2020 ruim tien maanden per jaar op zaterdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur een radio sportprogramma gemaakt; slechts alleen een aantal weken onderbroken voor een zomerstop. Het programma is voor de sportliefhebbers op Voorne Putten op de kabel te volgen op 105.9 FM. 

 

Het radioprogramma krijgt vanaf half maart 2020 ook te maken met de pandemie. Daarom al een hele periode geen live wedstrijdsport in de uitzending. Wat wordt dit gemist!!! Geen Sportprestatie van de Week, Live Sport of Gast van de Week, maar daarvoor in de plaats elk half uur telefonische gasten in de uitzending. Vanaf eind februari 2021 komen de gasten voorzichtig weer in de studio waarmee -op gepaste afstand- uitgebreider met de gast gesproken kan worden. 

 

LINQ Media is blij met Radio Sport op Voorne Putten en faciliteert de uitzending waar nodig en mogelijk. 

De redactie is heel gelukkig met het feit dat sporters, verenigingen en bestuurders bijna altijd spontaan positief reageren op het verzoek telefonisch of in de studio aan het programma mee te werken. 

Personele ontwikkelingen.

Er kwam behoefte aan uitbreiding van het team. Voor de radiotechniek en -muziek werd Cor Buys benaderd (géén familie van...) en voor verslaggeving van voetbalwedstrijden Leen Looy. Het radioprogramma groeide en groeide, ondanks de coronapandemie en een gedwongen lockdownperioden. 

  

Door privé omstandigheden is het voor Peter van Herp niet meer mogelijk een bijdrage aan SOVP te leveren. Oprichter Marcel van den Nieuwendijk (nieuwe baan) heeft zijn werkzaamheden voor Sport op Voorne Putten noodgedwongen vanaf juni 2020 op "on hold" gezet. Hij hoopt na de lockdown de draad in aangepaste vorm weer op te pakken. Leen Looij is ons helaas in januari 2021 plotseling door overlijden ontvallen.

 

Gelukkig is Marcello Stewart december 2020 in het gat gesprongen dat Marcel en Peter achter lieten. Samen met Jack is hij inmiddels de vaste presentator van het radio sportprogramma en zorgt hij binnen de redactie voor nieuw elan.

Radio op het internet en TV.

Regelmatig gaat Radio Sport op Voorne Putten via een livestream het internet op (Facebook en YouTube). LINQ Media TV werkt er hard aan om in het voorjaar 2021 het radioprogramma ook live op de TV te brengen. 

Met de komst van Marcello Stewart is de redactie uitgebreid met iemand die enorme mediakennis heeft. Dat wordt benut voor vernieuwing. Inmiddels hebben de vaste Sport op Voorne Puttenvolgers daar de vruchten van kunnen zien. De samenwerking met LINQ Media is goed en de TV nog volop in ontwikkeling.

Diverse mooie interviews.

In de afgelopen vijf jaar heeft de redactie ook diverse mooie interviews met sporters, verenigingen en bestuurders gemaakt. Bijzondere momenten daarbij waren de decemberinterviews met de sportfamilies Van T Verlaat (2018) en Van Sintmaartensdijk (2019). Helaas ging het 2020 december interview met de familie Van Krevel door de coronamaatregelen niet door. Ook de andere uitgebreide interviews op locatie gaan even niet door. Gelukkig hebben we wel de mooie radiogesprekken nog.

De interviews nog eens terug lezen? Open dan deze link.

Sportgala Nissewaard.

In 2019 was de redactie van Sport op Voorne Putten betrokken bij het Sportgala Nissewaard. Patrick Buys zat in de jury en reikte in Theater De Stoep een sportprijs uit, Marcel van den Nieuwendijk maakte mooie interviews voor LINQ Media TV en Jack Holten was fotograaf. In 2020 maakte Marcello Stewart mooie TV reportages van de Sporthelden 2020 Awards-overhandigingen bij de winnaars thuis.

Columns en Hemd van het lijf. 

Aanvankelijk ontvingen wij met grote regelmaat columns van Marcel van den Nieuwendijk en Peter van Herp. Inmiddels zijn zij opgevolgd door Gina Sandifort (geschreven column op de website) en Richard Valiente (met een wekelijks terugkerend radioitem). Ook de TV serie Hemd van het lijf zag het levenslicht. Masseur en sporttherapeut Stefan Krabbendam (Preaz Sportmassage Hellevoetsluis) masseert in dat programma een regionale sporter en interviewt deze. LINQ Media cameraman Piet van Beveren nam dit op en zond het op LINQ Media TV uit. Ook deze serie is door de pandemie "on hold" gezet.

Sport verbroedert: in het verleden, nu en in de toekomst!

Sport verbroedert en is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Ook op Voorne Putten. Daarom hoopt de redactie van Sport op Voorne Putten nog lang bij te dragen aan de berichtenvoorziening. Met de bereidwillige medewerking van de sporters, verenigingen en hun fans, moet dit lukken.

 

Gezien het ambitieniveau, is het wenselijk de redactie verder uit te breiden met andere enthousiaste sportliefhebbers, die ook iets moois van dit platform willen maken. 

Vindt u het ook leuk en heeft u tijd om deelgenoot te worden van SOVP, meld u dan aan via de email: sportopvoorneputten@gmail.com. 

 

Wij vinden het geweldig om te zien hoe sport verbroedert en hoe belangrijk het is in onze maatschappij.  

Sport op Voorne Putten voor Sporters, Verenigingen en hun Fans! Wij wensen u voor de komende jaren veel sport, spel, lees- en kijkplezier.

 

* Speciale aandacht vragen wij voor de radio-uitzending op 20 maart, waarin we een uitgebreide terugblik op 5 jaar Sport op Voorne Putten zullen verzorgen met betrokkenen.