· 

FC Vlotbrug heeft nieuw bestuur.

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om een fysieke ALV te houden heeft het FC Vlotbrugbestuur op 24 februari 2021 middels een e-mail aan al haar leden een alternatieve vorm van de ALV voorgelegd. In deze e-mail is m.b.t. de bezetting van het bestuur van FC Vlotbrug o.a. voorgesteld om Stefan de Haaij als voorzitter te benoemen. Na aanleiding van de e-mail konden leden reageren op de benoeming van Stefan. Er zijn geen negatieve reacties op het voorstel ontvangen waardoor Stefan voor de komende periode de voorzittershamer van Evert Taal overneemt. Evert heeft als ad interim voorzitter de bestuurshamer ongeveer driekwart jaar vastgehouden alvorens deze over te dragen aan Stefan.


Het FC Vlotbrugbestuur hoopt dat het zeer binnenkort weer samen kan komen met de leden om de nieuwe voorzitter te verwelkomen en de plannen voor de komende periode te bekijken. Stefan de Haaij heeft zich bereid verklaard om als voorzitter te gaan functioneren.
Stefan is a geruime tijd lid van FC Vlotbrug en al meer dan twee jaar als secretaris binnen het bestuur werkzaam. Hij is ook zeer actief bij (jeugd) activiteiten en het reilen en zeilen van de kantine. Kortom, een man van de club. 
Het bestuur van FC Vlotbrug ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Stefan de Haaij
Vicevoorzitter: Evert Taal
Penningmeesters: Piet Breedveld en Jan de Neef
Secretaris: Patricia de Buck
Alg. Bestuurslid: Maarten Fonkert
Jeugd voorzitter: Alexander van de Wijngaarden
Kantine en Activiteiten: Debbie van Duin