· 

Waarom de Regiocup had moeten worden gespeeld.

Vorige week heeft de KNVB besloten om de geplande Regiocup voor de senioren te schrappen, omdat deze naar hun idee vanwege het stappenplan van onze, weifelende en door angst geregeerd optredende demissionair kabinet niet mogelijk zou zijn om eerder dan medio juni te starten.

 

Persoonlijk ben ik van mening dat de KNVB dit juist had moeten aangrijpen om te laten zien dat zij wel degelijk de belangen van de clubs willen behartigen en dit er met de nodige drang doorheen hadden moeten drukken.

 

Het is bewezen dat in de buitenlucht beduidend minder besmettingen plaats vinden (anders had men ook de terrassen niet geopend) en zelfs ons demissionaire kabinet erkent dat het belangrijk is dat mensen voldoende sporten. Zolang er geen publiek toegestaan is bij de wedstrijden is het mijns insziens dus best realiseerbaar om de geldende voorzorgsmaatregelen te hanteren en gewoon wedstrijden te laten spelen. Ik snap dat het niet direct in het openingsplan genoemd stond in de volgende stap, maar ook hierbij vallen de risico’s naar mijn mening eerder onder aanvaardbaar dan de risico’s die men op dit moment in stand houdt in met name de geopende supermarkten, waar men duidelijk veel meer moeite heeft om de basisregels van afstand houden en het dragen van mondkapjes en te veel mensen aanwezig te handhaven. Natuurlijk had er een juridische strijd gevolgd waarom de KNVB dat dan had moeten doordrukken, maar ik betwijfel of het kabinet enig gegrond artikel gevonden had waarop ze het hadden kunnen tegenhouden.

Ik begrijp heel goed dat je het aantal reisbewegingen wilt beperken en die risico’s wilt verminderen, maar als dat je argument is, dan had men ook in de vaccinatiestrategie daar veel beter mee om moeten gaan. Nu laten ze namelijk ook mensen reisbewegingen maken om de vaccinaties te halen. Op een groot aantal vaccinatielocaties worden namelijk vaccinaties gezet bij mensen die niet eens uit de betreffende gemeenten komen, terwijl ook grote delen van de dag er talloze medewerkers op die locaties aangeven dat er te weinig te doen is.

Met dat in het achterhoofd kan het argument van het beperken van reisbewegingen dus ernstig in twijfel worden getrokken. Je moet immers ergens beginnen en het laten spelen van regionale wedstrijden zou juist een ideale mogelijkheid zijn om te kunnen beoordelen op welk moment het weer verantwoord gaat zijn om de reguliere competities weer op te starten. Door dit nu uit te stellen, geef je de clubs straks eigenlijk een nog grotere logistieke puzzel, omdat ze dan zodra ‘t openstellen van kantines en publiek toelaten bij wedstrijden weer eerst een registratieplicht en handhaving van het aantal bezoekers vergt. Je weet immers niet wie er van het publiek al wel of niet gevaccineerd is, en je kunt straks echt niet meer tegenhouden dat het publiek wegblijft, want de bereidheid om het allemaal maar klakkeloos te volgen neemt zichtbaar steeds verder af. Derhalve is ‘t veel beter om gefaseerd publiek toe te staan en dan op die manier naar een weer als normaal voelende competitiestart toe te werken. Ook omdat de verwachting is dat in de maanden juni en juli er een daling in het aantal besmettingen zal plaatsvinden door de normaalgesproken betere weersomstandigheden moet je daar zeker niet tot medio augustus mee wachten. Het argument van het nodig hebben van minimaal 2 weken om ‘wedstrijdfit’ te geraken kan namelijk ook geen opgeld doen, omdat alle verenigingen immers in het zelfde schuitje zitten, en of je dat nu al oppakt of je begint daar eind augustus bij de echte geplande seizoensvoorbereiding pas mee is enkel en alleen het verschuiven van het argument.

 

Zeker omdat alle schema’s en dergelijke reeds klaar waren en je ook in de komende maanden in de gebruikelijke vakantieperiode de eventuele effecten eenvoudig had kunnen beoordelen was het spelen van de Regiocup wedstrijden dus best haalbaar geweest en is dit een gemiste kans in het vormen van een oplossing om weer naar een normalere samenleving te gaan.

 

Dat andere sporten en beroepsgroepen dan hadden gemord en zich gepasseerd hadden gevoeld zodra dat er door gedrukt was, staat buiten kijf, maar gezien de hoeveelheid mensen die het edele spel beoefenen had dat een betere en goedkopere test geweest dan de zogenaamde Fieldlab evenementen die nu allemaal gepland staan om de haalbaarheden te testen. Ook daarvan valt immers nog steeds niet met zekerheid te zeggen welke effecten die gaan hebben op de terugkeer naar de aangehaalde ‘normale’ samenleving.

 

Patrick Buys.