· 

Leden TC Westvoorne stemmen in met investeringsplannen bestuur.

Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van TC Westvoorne hebben de leden in grote meerderheid ingestemd met het voorstel van het bestuur om een investering op het tennispark te doen. Deze investering betreft: 

  • Het aanleggen van 2 padelbanen op de locatie van de huidige gravel tennisbanen F&G
  • Het opknappen van de oefenbaan en een oefenwand te plaatsen op de locatie van baan F&G
  • Het opfrissen van de buitenzijde van het clubhuis
  • Het aanleggen van jeu de boules banen, mits de gemeente de financiering voor haar rekening neemt
  • Het vergroten en overkappen van het terras voor het clubhuis.

Het bestuur en commissieleden zullen de verdere uitvoering oppakken. 

Ook is het rookbeleid van de club vastgesteld (vanaf 2025 rookvrij) en de contributie voor 2023 met € 15,- voor seniorleden verhoogd.

 

Het bestuur is zeer blij dat de ALV heeft ingestemd met deze investeringen. Men verwacht dat  hiermee TC Westvoorne, door o.a. het bieden van Padel en Jeu de Boules, nog aantrekkelijker wordt voor potentiële leden.