Peets (Eredi)Visie - Jubileumcolumn (34) - 20 maart 2021.

De Corona-problematiek heeft het sportverenigingen vrijwel onmogelijk gemaakt om nog normaal hun stiel uit te oefenen. Dat wil zeggen, om dus competitie te spelen. Behalve de bvo’s dan. Maar goed, het waarom daarvan kun je je zeker kritisch afvragen maar laat ik dat nu niet doen.

 

Nee, ik wil vooral benadrukken dat ondanks het gebrek aan competitiesport het verschillende media toch lukt om op een positieve manier de liefhebbers geïnformeerd te houden. Met name ook op lokaal en regionaal gebied wordt hier veel energie in gestoken. Soms is dat best moeilijk want hoe minder er bij de verschillende sportclubs gebeurt, hoe kariger de informatiestroom wordt. Des te meer bewonderenswaardig dat men hier op een leuke, creatieve en animerende manier toch nog wat van weet te maken.

 

Als het gaat om sport op de radio bijvoorbeeld, zitten hier best nog wat haken en ogen aan. Niet alleen vallen er vanzelfsprekend die momenten weg die zijn gevuld met de live-verslagen van de sportwedstrijden betreffende de reguliere competities. Ook bijvoorbeeld de manier waarop de makers met elkaar moeten omgaan, binnen een soms niet al te grote studioruimte in de huidige 1,5 meter samenleving, vereist creativiteit. En welke kritische noot je ook kunt loslaten op de haalbaarheid en het nut van de 1,5 meter regel, men zal er toch mee moeten werken binnen de marges van de regelgeving.

 

En dat lukt Sport op Voorne-Putten, te horen bij Linq FM, uitstekend! Met een zeer enthousiast team bestaande uit Marcel van den Nieuwendijk, Jack Holten, Joris Hendriks, Patrick Buys, Cor Buys en sinds enige tijd ook met Marcello Stewart erbij weet men steeds opnieuw prachtige uitzendingen te maken. In het verleden deed ‘your’s truly’ ook nog mee. Met gasten in de studio werden en worden mooie gesprekken gevoerd en dat weer gelardeerd met goeie en vaak ook verrassende muziek.

 

Ten tijde van het hoogtepunt van de eerste C….periode mocht men geen gasten in de studio ontvangen aangezien met de 1,5 meter afstand-regel simpelweg geen ruimte genoeg was in de mooie maar wat compacte uitzend-ruimte. Om toch interviews af te nemen moest men alternatieven bedenken. En, uiteindelijk heel simpel, dan deed je dat telefonisch! Minder gezellig misschien en de dynamiek van het directe oog in oogcontact vereiste een omslag in je houding van hoe het gesprek gaande te houden maar dat bleek slechts een kwestie van aanpassen. En zo kon SOVP gewoon min of meer op dezelfde voet verder gaan. Al werd de opwinding en spanning van de nu te missen live-wedstrijdverslagen wel gemist natuurlijk, door het aanstekelijk enthousiasme van de makers bleven de luisteraars geboeid en aan hun radio’s gekluisterd.

 

Hoe lang deze C……toestand gaat duren weet niemand maar laten we hopen dat SOVP nog lang mag doorgaan. En dat beleidsbepalers in de verschillende gemeenten blijven inzien dat sport belangrijk is voor geest en lichaam. En goed voor de gemeenschapszin. Dat sport plezier brengt. Goed is voor het sociale leven. En dat zij, burgemeesters en wethouders, ook doordrongen blijven van het feit dat regionale en lokale omroepen en hun programma’s een belangrijke rol hierin vervullen. En dat kunnen blijven doen. Als bindmiddel en informatieverschaffing tussen en naar de mensen toe. Dat ze ondanks de economische malaise die ontegenzeggelijk is ontstaan door deze crisis hun steun, hoe moeilijk en zwaar soms ook, blijven verlenen aan de sportbeleving in de gemeenschap. Beleving in actieve dan wel passieve vorm. In stad en dorp. In al z’n facetten. Steun, in welke vorm dan ook. Laat de regionale en lokale sport niet in de steek! En besef alstublieft, gemeentebesturen, dat regionale en lokale t.v en radio-zenders, omroepen zo je wilt, groot of wat kleiner van opzet, een onmisbare schakel hierbij vormen! Dat SOVP op Linq Fm, maar ook al sinds jaar en dag op Facebook, Twitter en via www.sportopvoorneputten.nl, dus nog maar lang door mag en zal gaan!