· 

Zes tips veilig sportklimaat.

Met onderstaande zes direct toepasbare tips zorg je voor een zo veilig mogelijk sportklimaat op jouw vereniging. Je kan hier vandaag al mee van start.

 

1. Check het aannamebeleid en of dit bij alle nieuwe trainers, coaches, begeleiders en overige vrijwilligers wordt toegepast. Denk daarbij onder andere aan het aanvragen van een VOG via de Regeling Gratis VOG en een referentiecheck.

2. Zorg voor zichtbaar- en herkenbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon en de verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Zowel online als offline, zodat al jouw leden weten waar ze terecht kunnen.

3. Benadruk het belang voor leden, begeleiders, trainers en coaches om lid te zijn van de sportbond. Daarmee vallen jouw leden onder de (tucht)reglementen van de bond en heb je een beter inzicht in jouw achterban.

4. Breng de meldplicht Seksuele Intimidatie extra onder de aandacht van begeleiders, trainers en leden van de vereniging. Zodat men weet hoe te handelen, bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. Zet het thema ‘sociaal veilige sport’ op de agenda van alle bijeenkomsten, maak het onderwerp bespreekbaar. Benoem stelselmatig de gedrags- en omgangsregels, inclusief richtlijnen voor het gebruik van social media.

6. Zorg voor een protocol crisiscommunicatie, zodat je weet hoe te handelen mocht er een incident op jouw vereniging afspelen. Door hier op voorbereid te zijn, houd je het overzicht en ben je in staat meer de regie in handen te houden tijdens een lastige periode.

 

Wil je meer tips of heb je voor de vereniging behoefte aan nadere informatie en achtergronden? Neem vrijblijvend contact op met het Centrum Veilige Sport. Zij helpen in nauwe samenspraak met NOC*NSF ook jouw vereniging graag verder naar een veilig sportklimaat: centrumveiligesport@nocnsf.nl. Direct aan de slag? Volg dit eenvoudige stappenplan: 

 

Stap 1: Stel een Vertrouwenscontactpersoon aan bij je club
Hoe? https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/vertrouwenscontactpersoon-vereniging/vertrouwenscontactpersoon-aanstellen

Stap 2: Stel Gedragscodes op voor bestuurders, trainers, coaches en sporters
Hoe? https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

Stap 3: Stel een Aannamebeleid op voor vrijwilligers
Hoe? Maak gebruik van voorbeelden van andere clubs:

Tafeltennis Zwolle – Het Markiezaat – Hutaf – TTV Waalwijk

Stap 4: Regel gratis VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle coaches, trainers, begeleiders en vrijwilligers
Hoe? https://centrumveiligesport.nl/preventie/doe-jij-al-mee/campagne-gratis-vog-regeling