Oprichting Sport op Voorne Putten.

Sport verbroedert en is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Ook op Voorne Putten. Sinds maart 2016 is het sportplatform SportopVoornePutten opgericht door Marcel van den Nieuwendijk, Joris Hendriks en Peter van Herp.

 

Vóór de oprichting van SportopVoornePutten werkten Marcel, Joris en Peter drie jaar voor Radio Voorne en presenteerden wekelijks het programma Sport op Voorne. Radio Voorne is vanaf 1 januari 2016, tezamen met Smart FM, opgegaan in Linq Media. Omdat er bij Linq Media geen ruimte was voor een sportprogramma, besloten Marcel, Joris en Peter hun kennis, netwerk en enthousiasme op het gebied van sport een vervolg te geven middels een website, Facebookpagina en Twitteraccount. SportopVoornePutten was geboren.


Sport op Voorne Putten groeit. In maart 2018 is Jack Holten toegetreden tot de redactie. In juni 2018 sloot ook Patrick Buys aan. Er is meer mankracht voor de berichtenvoorziening gekomen en het aantal volgers neemt in snel tempo toe. Gezien het ambitieniveau, is het wenselijk de redactie verder uit te breiden met andere enthousiaste sportliefhebbers, die ook iets moois van dit platform willen maken. Vindt u het ook leuk en heeft u tijd om deelgenoot te worden van SOVP, meld u dan aan. Voor nadere informatie klik hier.


De veranderingen gaan snel: Sinds 4 januari 2020 is Sport op Voorne Putten terug op de radio. Een droom van de kernredactie gaat hiermede in vervulling. Het radioprogramma is ondergebracht bij Linq Media in Spijkenisse. Dé regionale zender voor Voorne Putten.  

Met plezier maken onderstaande medewerkers 10 maanden per kalenderjaar elke zaterdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur een sportprogramma voor de sportliefhebbers. Op Voorne Putten op de kabel te volgen op 105.9 FM.


Onze missie en visie.

Wij vinden het geweldig om te zien hoe sport verbroedert en hoe belangrijk het is in onze maatschappij. Ons team stelt zich ten doel om u als sportbeoefenaar en -liefhebber geïnformeerd te houden over het laatste sportnieuws op Voorne Putten. Verder willen wij er zijn voor Sporters, verenigingen en hun fans. Voor informatie, acties, nieuws en ondersteuning. Wij maken ook interviews met sporters, bestuurders en fans. Ook volgen wij talenten en brengen u hun laatste prestaties en wetenswaardigheden. 

 

SportopVoornePutten voor Sporters, Verenigingen en hun Fans ! 

Wij wensen u veel sport, spel en leesplezier.