KDO Sport wil elk lid laten ontwikkelen, in de breedste zin van het woord.

Zaterdagmiddag 20 juni waren Chantal van der Klooster en Nathalie Lemmen van de Hellevoetse Gymnastiek- en turnvereniging KDO Sport (Hellevoetsluis) in de studio van Radio Sport op Voorne Putten (LINQ Media) om ons nader kennis te laten maken met deze mooie vereniging met een eigen turnhal aan de Fazantlaan in Hellevoetsluis. Redacteur Jack Holten ging in gesprek met Chantal en Nathalie.

Chantal van der Klooster is trainster van de KDO Dames Selectie en vindt het daarnaast leuk de vereniging te ondersteunen waar dat gewenst is. Chantal heeft op 28 jarige leeftijd haar actieve turncarrière afgesloten. Ze begon met gymnastiek en turnen in Stellendam. De toenmalige trainster verliet op een gegeven moment de Stellendamse vereniging, Chantal ging zelf lesgeven en combineerde dat met actief turnen in Hellevoetsluis. Piet Poot en Willem Nanuru zochten een trainster en benaderden Chantal. Die zag het wel zitten om trainster in de turnhal van KDO Sport te worden en zette direct een punt achter haar eigen actieve carrière om andere, jonge meiden op te leiden. Chantal: “En ik heb hier nooit spijt van gehad.”

Nathalie Lemmens dochter turnt al vanaf haar zesde bij KDO Sport. Eigenlijk is zij met haar opgegroeid binnen de vereniging. Inmiddels heeft Nathalie een twee-, drietal kampen georganiseerd. In de kampweek wordt er geturnd, maar is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Eén van die onderdelen organiseer ik: theater. Nathalie: "Zo ben ik er ingerold en inmiddels ben ik heel actief. Het aantal activiteiten is toegenomen. ik ondersteun ook het bestuur. Ik doe alles met heel veel plezier!"

 

Hoe komt KDO Sport de Coronacrisis door?

Nathalie: “Het lijkt al weer langer geleden, maar het moment waarop de activiteiten in de turnhal gestopt moesten worden, kwam bij de vereniging behoorlijk binnen. Het was een enorme klap voor de turners en turnsters die in voorbereiding waren voor het wedstrijdseizoen. Plotsklaps stopt dat. Wat doe je als vereniging dan als vereniging? De turners en turnsters vinden behalve de sport ook ontspanning binnen de vereniging. Nadat we drie dagen in een enorme dip gezeten hadden, zijn we gaan kijken wat we wél konden. Er zijn trainingsprogramma’s opgezet voor de selecties om ze vooral in beweging te houden. De trainers stuurden berichtjes wat de turners en turnsters konden doen en er kwamen challenges online. Stapsgewijs kwam er een online aanbod van prachtige trainingen.” Chantal vult aan: “Stonden we in de huiskamer trainingen te geven. Dat hadden we nooit verwacht.”

 

Was het bereik direct groot of heeft het moeten groeien?

Chantal: “Het heeft moeten groeien. Het is een andere situatie. En, hoe ga je hiermee om? Het is een geheel andere manier van sporten dan in de turnhal waar het sociaal contact ook een belangrijk aspect is van het sportplezier. En dat mis je online wel.”

 

De maatschappij was in schok. Toch hebben jullie dat allemaal snel opgepakt, Nathalie.

Nathalie: “Een petje af voor alle trainers die alles voortvarend hebben opgepakt. En ook het communiceren werd anders. Je hebt geen contact met voornamelijk de jeugdleden. Dat is essentieel anders. De ouders hebben ook een belangrijke rol gespeeld is het faciliteren en ondersteunen van de online trainingen. Denk maar aan alle attributen om er voor te zorgen dat de kinderen aan de slag konden.” Nathalie vervolgt: “Van lieverlee is het door de vereniging gegaan. Van selectie tot recreatie was men online bezig met oefenstof. En dan komt eind april het bericht dat je weer buiten mag sporten. Dan sta je als vereniging wederom voor de vraag hoe dat te organiseren. We schakelden opnieuw snel en bedachten met elkaar wat we voor het buitensporten nodig hadden. We zochten direct contact met partijen waar we op hun terrein buiten konden sporten en zo zijn we nu bezig bij HSV Hellevoet Athletics (honk- en softbalvereniging), HV Helius (handbal), voetbalvereniging Nieuwenhoorn, op schoolpleinen (De Bron; Ravense Hoek) en bij een mooi sportveld op Camping De Weergors. We zijn heel blij dat dit allemaal mogelijk is.”

 

We hebben als redactie van Sport op Voorne Putten ook enorm genoten van de samenwerking die er tussen verenigingen, instanties en instellingen ontstonden om buiten sporten mogelijk te maken. Veel verenigingen hebben daarover op hun sociale media gepubliceerd.  

 

Jullie hebben een eigen, mooie turnhal. Is die van jullie zelf? 

Chantal: “Nee, die turnhal is in 2011 door de gemeente Hellevoetsluis gebouwd en wordt geëxploiteerd door Sportfondsen. Het onderhoud is voor Sportfondsen. Het beheer, wie, wanneer en waar in de turnhal zit, mogen we als vereniging zelf doen. Dus daar zijn we heel erg blij mee.”

 

Komt de vereniging financieel de crisis door?

Nathalie: “We komen de crisis sowieso financieel te door. Er is landelijk veel steun waar we als vereniging gebruik van kunnen maken. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken als we de nabije toekomst proberen te overzien, maar we hebben als vereniging een plan klaar liggen voor de Algemene Ledenvergadering van 3 juli. We geven de leden een update tot nu toe, maar we zijn gematigd positief. Het is nog zó lastig te voorspellen. Het belangrijkste is dat we na de zomervakantie weer in de turnhal kunnen gaan sporten en het nieuwe seizoen redelijk normaal kunnen beginnen. We hebben als vereniging met veel wedstrijdsporters te maken en als we in september niet kunnen beginnen, blijft het passen en meten. Met elkaar kunnen we veel bereiken en tot nu toe heb ik er een goed gevoel bij.” Chantal: “Het komt helemaal goed!”

 

Is het ledenaantal gewijzigd deze coronatijd:

Nathalie: “Niet specifiek door de coronacrisis en het niet kunnen sporten in onze turnhal en overige accommodaties. In deze maanden hebben we normaal gesproken een verloop van leden. Dat is nu eigenlijk ongewijzigd. Gelukkig hebben we in totaal niet veel leden verloren. Het is zelfs zo dat turnsters van buitenaf naar ons komen omdat de kwaliteit van de trainingen zo goed is.

 

Hoeveel leden heeft KDO? 

 

Nathalie: “We hebben rond de 500 leden. Hiermee zijn we een middelgrote vereniging in Nederland. Tachtig procent van de leden is jeugd. Dat komt door het enorme aanbod dat wij voor jeugd in alle leeftijdsgroepen hebben. Het begint met de Ouder en Kindgym vanaf 1,5 jaar, Peutergym vanaf 2,5 jaar, Kleutergym vanaf 4 jaar. Daarnaast is er Acro gymnastiek voor meisjes en jongens, Turnen voor meisjes en turnen voor jongens. Voor de ouderen hebben we dames turnen, Aerobics voor dames, Herenturnen vanaf 16 jaar, Selectiegroepen, Sportfit 40+ conditietraining, Sportfit 55+ conditietraining, Free Running en Recreatie volleybal

 

Hoe lang bestaat KDO Sport in Hellevoetsluis?

Chantal: “KDO-Sport is op 7 december 1929 opgericht in de voormalige gemeente Nieuw Helvoet als Gymnastiekvereniging KDO. KDO staat voor: Kracht Door Oefening. In verschillende accommodaties heeft de vereniging haar activiteiten gehad. Voor een volledig overzicht wil ik de luisteraars verwijzen naar onze website waarop de geschiedenisontwikkeling uitvoerig beschreven staat." 

 

In 1975 telde KDO 750 leden, in 1985 waren dat er bijna 1500, waaronder veel jazzdans en aerobics groepen. De opkomst van de professionele sportscholen hebben veel van onze dans leden weggetrokken, waardoor het ledenaantal bleef schommelen rond de 750 leden.

In 1999 heeft de vereniging de naam wat gemoderniseerd en is vanaf die tijd KDO-Sport Hellevoetsluis gaan heten.

Al vele jaren bestond de behoefte aan een permanent ingerichte turnhal. Uiteindelijk is die er mede dankzij de enorme inzet van o.a. Piet Poot gekomen en kon de vereniging in 2011 een prachtige, volledig ingerichte turnhal De Fazant in gebruik nemen. In de turnhal sporten alle turngroepen, terwijl de jongste jeugd en alle recreatie nog in de wijken worden aangeboden.

 

 

Turnhal de Fazant bestaat uit 3 trainingsbanen; een heren- en damesselectiebaan en een recreatiebaan. 

 

In de zaal van Sporthal De Fazant heeft handbalvereniging Helius haar domicilie. Die vereniging heeft ook de kantine in beheer. Maken jullie daar ook gebruik van? 

 

Nathalie: "Op dit moment is het beheer in handen van HV Helius. Alle sportverenigingen in Nederland zijn gebaat met samenwerking. Ook wij. Er zullen in de nabije toekomst zeker gesprekken met handbalvereniging Helius volgen voor nadere samenwerking wat betreft de kantine. De band tussen Helius en KDO wordt sterker. Het is ook belangrijk voor ledenbehoud. In de toekomst leiden de gesprekken hopelijk tot samenwerking."

 

Wat is de missie en visie van KDO Sport.

Chantal: "We vinden het belangrijk dat iedereen die bij KDO sport zich kan ontwikkelen. Niet alleen op motorisch vlak, maar we willen ook dat iedereen plezier heeft in de sport, zelfvertrouwen ontwikkelt en dat samen met elkaar doet."

 

Wat is het korte en lange termijn beleid van KDO Sport?

Nathalie: "Op korte termijn willen we als sportvereniging weer de turnhal en zalen in en dat op verantwoorde wijze doen. Op lange termijn willen we ons brede aanbod in de diverse accommodaties handhaven en daarbij een wijkfunctie invullen. Dat het een logische stap wordt dat zodra er iets in de wijk gebeurt KDO daarbij betrokken is. We organiseren normaal gesproken begin juni ook de Avond Wandel Vierdaagse. We willen de als KDO een begrip in Hellevoetsluis zijn en blijven. 

 

Jullie gaan de ALV houden. Hoe ga je dat organiseren? 

Nathalie: "Een goede vraag."

 

Maar... heb je ook een goed antwoord?

Nathalie: "Jazeker! Normaal gesproken verzamelt iedereen zich in de foyer en doe je als bestuur en commissies je verhaal. Nu kan dit niet en proberen we onze accommodatie in te richten op het aantal leden dat vooraf (!) aangeeft naar de ALV te komen. Je hebt het dan over gepaste houden, maar ook het gebruik van een geluidsinstallatie die door bestuur en de leden gebruikt kan worden om het woord te voeren. We moeten nog bepalen met hoeveel leden we maximaal de ALV kunnen houden. Het maximum van 100 dat vanaf 1 juli mogelijk is, zal moeilijk zijn. We gaan het bekijken, met de leden communiceren en meemaken."

 

Een vereniging met 500 leden. Hoe krijg je dat allemaal rond? Is er voldoende kader?

Nathalie: "Met elkaar krijgen we het telkens rond. We krijgen daarbij zelfs hulp van oud-gedienden. Op bestuursniveau is versterking op korte termijn door persoonlijke omstandigheden wenselijk. Nu zijn we op zoek naar een penningmeester. KDO leidt ook op voor nieuwe aanwas, assistentes van de trainers. Opleidingen worden aangeboden en gestimuleerd. Chantal kan daar meer over vertellen."

 

 

Chantal: "Het is belangrijk op tijd jongere op te leiden. Nu worden we bijvoorbeeld geconfronteerd met het feit dat volwassenen afstand moeten houden van kinderen. In de turnsport is veel lichamelijk contact (opvangen, begeleiden van elementen). Dat kan dus nu niet. Bij de jongste jongens en meisjes is de helpende hand nog erg nodig. Nu staan erg 11 en 12 jarigen op om te komen helpen. Ze worden enthousiast en willen dit vaker gaan doen. Elk nadeel heeft hier zo zijn voordeel. KDO Sport is bezig met wedstrijdsport, maar zeker ook een opleidingsvereniging. Er is bewust aandacht voor."

 

Tot slot ik nog even naar de selecties gaan. Wat is het laatste nieuws daaromtrent. Waar stonden de sporters?

Nathalie: "We werken met een Heren- en Damesselectie, maar ook met een Acroselectie."

 

Wat is een acroselectie?

Nathalie: "Dat zijn twee of vier atleten die gymnastische oefeningen met elkaar uitvoeren. Het is lenigheid, kracht en samenwerking. Het is eigenlijk uniek wat in 2016 binnen KDO Sport is opgezet. De ontwikkeling van de sporters is enorm. Zowel kwantitatief als kwalitatief is er enorme groei. Een prestatie op zich waar KDO trots op is."

 

Hoe verliep het wedstrijdseizoen voor de Dames- en Herenselectie?

Chantal: "Het seizoen kent altijd een vaste opbouw. Je begint in het district, zeg maar Zuid-Holland, en gaat bij goede prestaties door naar de kwart- en halve finale om dan te eindigen met de finalewedstrijden. Eigenlijk zijn we dit seizoen niet verder gekomen dan de districtswedstrijden. KDO Sport heeft zich daarin wel uitstekend gemanifesteerd. Veel atleten waren door naar de kwartfinale, die helaas niet doorging door de corona uitbraak."

 

Beschikt KDO over veel talenten?

Chantal: "KDO werkt met selectieteams waarbij de saamhorigheid voorop staat. Natuurlijk hebben we goede turners en turnsters, maar we werken vooral aan teamontwikkeling. Betrokkenheid bij elkaars prestaties. We zien dat terug bij de support die er altijd is zodra leden zich plaatsen voor een volgende ronde. Velen reizen dan als supporter mee naar de wedstrijden. In aantal en prestaties zien we een opwaartse lijn. Dat bevredigt enorm. Zowel de Dames-, Heren- als Acroselectie heeft landelijke bekendheid en wil zich doorontwikkelen en groeien naar hogere niveaus. 

 

Welke sporter moeten wij in de gaten houden?

Chantal: "Ik blijf erbij dat iedereen zich ontwikkelt en naar het vermogen van dat moment presteert. Je kan pech hebben waardoor het even minder is, maar iedereen is uniek en verdient waardering voor zijn of haar inzet. Het blijft een teamprestatie." Nathalie vult aan: "We willen niet dat KDO turners en turnsters zich pieken op prestaties, maar op de jaarlijkse, persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt de sporter minder afhankelijk van het moment."

 

Hoe is de ouderbetrokkenheid bij de vereniging?

Nathalie: "Absoluut. We mogen zeker niet klagen over de ouderbetrokkenheid. Die is in orde en we zijn er blij mee."

 

Wat zijn de verwachtingen voor het najaar?

Chantal: "In het najaar start het wedstrijdseizoen weer op. De eerste wedstrijden staan gepland voor oktober, maar ik heb geen idee. Gaat het wel of niet door; en hoe?"

 

Hoe bereid je je als vereniging daarop voor?

Nathalie: "Er liggen veel wat als... scenario's klaar. Ik denk dat we met elkaar erg ver komen."

 

 

We danken Chantal en Nathalie voor hun komst en aanwezigheid. Kom nog eens terug om nader in te zoomen op de vereniging. We stellen voor: tot in het voorjaar van 2021.